Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / archiwum-pedagog szkolny / Pomocna Dłoń 2016-2017
Środa - 25 kwietnia 2018 Jarosława, Marka, Wiki      "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2015/2016 S.Podst.
- sp_2016/2017
- Archiwum SP 2016-2017
- 2017-2018
- wyszukiwarka

 
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „POMOCNA DŁOŃ”
Pod patronatem Stowarzyszenia „Sursum Corda” z Nowego Sącza.

Opiekun pedagog szkolny – mgr Anita Karpierz

W Klubie działa obecnie 25 stałych wolontariuszy oraz 15 akcyjnych.
.
Działania zrealizowane przez wolontariuszy w I okresie roku szkolnego 2016/2017
1. Prowadzenie zabaw i konkursów integracyjnych dla klas I gimnazjum podczas zabawy integracyjnej – 13.10.2016r.
2. Kontynuacja i podsumowanie projektu edukacyjnego „Zabawa i rehabilitacja po lachowsku” przy współpracy  z Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych  „Promyk” z Gostwicy– 9 marzec 2016 – 30 listopada 2016 roku.
3. Rozplakatowanie informacji tematycznych na gazetkach ściennych, w ramach Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień – 21.11.2016r.
4. Zorganizowanie Święta Pluszowego Misia przy współpracy z Biblioteką Gminną dla przedszkolaków z Gminnego i Prywatnego Przedszkola w Podegrodziu w dniach:  21.11.2016r.; 23.11.2016r.
5. Zorganizowanie Święta Pluszowego Misia dla klas I – II Szkoły Podstawowej  w Podegrodziu pod hasłem „Misiowe zaczytanie” w dniu 24.11.2016r.
6. Przeprowadzenie szkolnej akcji charytatywnej „Pomocnicy Świętego Mikołaja”  w dniach 5 - 9 grudnia 2016r.
7. Przeprowadzenie szkolnej akcji „Świąteczna Kartka Dobroczynna” w dniach 2 – 10 grudnia 2016r.
8. Pakowanie „Świątecznego sianka” – 29.11.2016r. – 08.12.2016r.
 9. Uczestnictwo w akcji charytatywnej „Serce – Sercu”  organizowanej przez Fundację Sądecką – 12 – 14.12.2016r.


Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.  (Wikipedia)

 

 10 listopada 2016 roku wolontariusze Szkolnego Klubu  Wolontariatu uczestniczyli w warsztatach „W co się bawić, czyli gry i zabawy animacyjne dla dzieci   i dorosłych” prowadzonych przez Panią Joannę Bodziony  przedstawiciela Stowarzyszenia SURSUM CORDA.

 

Zorganizowanie Święta Pluszowego Misia przy współpracy z Biblioteką Gminną dla przedszkolaków z Gminnego i Prywatnego Przedszkola w Podegrodziu w dniach:  21.11.2016r.; 23.11.2016r.


 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP