Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / KONKURS „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” / Zadanie_9
Piątek - 27 maja 2022 Amandy, Jana, Juliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka


Zadanie 9

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia ….


Wykonanie:

Liczba konwersatoriów3 spotkania

Liczba uczestników 281
Kto prowadził konwersatoria?

Policjant
12 spotkań

Termin7.12.2015r.

260

Wychowawcy
21.03.2016r.

PREZENTACJA


W ramach zadania konkursowego na temat:  Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …., w naszej szkole podjęto różnorodne działania.
W dniu 7 grudnia 2015 roku odbyło się konserwatorium na temat  „ Odpowiedzialności prawnej nieletnich” dotyczące  zadania konkursowego „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …”. Rolę prelegenta pełnił funkcjonariusz aspirant M. Duda z Komisariatu Policji w Starym Sączu. Celem spotkania było zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, przybliżenie zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich, przestępczością nieletnich, wykonywaniem kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz ukazaniem konsekwencji prawnych niebezpiecznych zachowań. Poruszane były również kwestie odnoszące się do przemocy psychicznej i przemocy fizycznej, konfliktów rówieśniczych, cyberprzemocy. Spotkanie składało się z wykładu, prezentacji multimedialnej oraz żywej dyskusji na zakończenie spotkania, podczas której uczniowie uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia.

Rezultatem prelekcji było:
1.  Nabycie przez uczniów wiedzy zawartej w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeksie Karnym i Kodeksie Cywilnym dotyczącej nieletnich.
2.  Wzbudzenie refleksji nad swoim zachowaniem i wypełnianiem obowiązków ucznia oraz obywatela.
3.  Zapoznanie się uczniów ze skutkami nieprzestrzegania i nieznajomości prawa.
4.  Usystematyzowanie wiadomości dotyczących zasad prawa cywilnego i karnego.

Pedagog szkolny z grupą projektową uczniów klasy II d opracowała tematyczną prezentację multimedialną powstałą w oparciu o: Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks Karny i Kodeks Cywilny.  Prezentacja miała na celu przypomnieć uczniom, kto to jest nieletni, małoletni, jaka odpowiedzialność na nich spoczywa oraz jakie sąd może zastosować kary - środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich Prezentacja została udostępniona uczniom klas  I – III w dniu 21 marca podczas zajęć z wychowawcą,  które przeprowadzone zostały  w oparciu o scenariusz opracowany przez pedagoga szkolnego (załącznik nr 9). Celem spotkania z wychowawcą było utrwalenie informacji przedstawionych przez policjanta podczas spotkania tematycznego, usystematyzowanie poznanych podstawowych reguł prawa cywilnego i karnego oraz
konsekwencji łamania ustalonych norm i praw.
Efektem przeprowadzonych działań było:
1. Zdobycie przez uczniów wielu cennych informacji dotyczących prawa, a odnoszących się do nieletnich.
2. Wzrost świadomości prawnej uczniów.
3. Ukształtowanie postawy odpowiedzialnego ucznia – obywatela, postępującego zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami.
4. Dążenie do pogłębiania wiadomości.

Uczniowie potrafią:
1. Wymienić akty prawne stanowiące o przestrzeganiu prawa.
2. Zdefiniować pojęcia: małoletni, nieletni, demoralizacja, prawo.
3. Określić zachowania demoralizujące i alternatywy dla tych zachowań.
4. Przedstawić podstawowe zasady prawa cywilnego i karnego.
5. Uświadomić rówieśnikom następstwa łamania ustalonych norm postępowania.


    Realizacja zadania:       mgr Anita Karpierz

        Koordynator szkolny konkursu: mgr Anita Karpierz

 

 

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP