Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / strony_2013_2014 / Tygodniowy rozkład zajęć
Środa - 19 lutego 2020 Bettiny, Konrada, Mirosława      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2019-2020
- wyszukiwarka
  L   I A I B I C I D II A II B II C II D III A III B III C III D
                             
PONIEDZIAŁEK    7.10-7.55                k. m.     k.j.pol.  
  1 8.00-8.45 j.pol.   9 chem.17 j.pol.   8 mat.   13 wos   10 geog.  15 j.ang.   4 mat.     6 j.pol.   11 hist.    12 wf/wf wf/wf
  2 8.50-9.35 chem. 17 mat.  13 hist.    6 j.pol. 8 j.pol. 9 hist.    12 geog.  15 muz.    10 j.pol.   11 j.ang.   4 wf/wf wf/wf
  3 9.45-10.30 wf/wf wf/wf mat.    13    chem.17 j.pol. 9 muz.   10 hist.    11 geog.   15 hist.    12 j.pol.    4 j.pol.  8 mat.    6
  4 10.45-11.30 wf/wf wf/wf chem. 17 j.n/j.a 1/10 geog. 15 mat.    11 muz.    6 j.pol.    8 j.ang.   4 mat.    12 mat.   13 j.pol.  9
  5 11.40-12.25 lw       15 lw       4 lw        4 lw      15 lw      6 lw       11 lw       13  lw         8 lw       12 lw      17 lw       10 lw       9
  6 12.35-13.20 mat.    17 biol.  11     -  /inf.    -   /wf j.ang. 6 j.ang.   4 wos    13 j.niem.  8 mat.    15 z.art. SP hist.   12 edb     9
  7 13.25-14.10 j.niem. 13 rel.     6      -  /inf.    -   /wf biol.   15 wos  12   z.art.     8 z.art.  SP k.geog. edb     11 j.ang.  4
  8 14.20-15.05             k.wos k.wos        
  9 15.10-15.55                        
WTOREK   7.10-7.55                      zdw.mat k.j.ang.
  1 8.00-8.45 j.ang.  10 j.ang. 4 j.pol.   8 geog.15 rel.     11 j.niem. 6 wf/wf   -  /wf fiz.      17 j.pol.  9 mat.    12 mat.    13
  2 8.50-9.35 hist.    12 geog.15 j.a/j.n1/10 mat.  13 mat.    4 rel.      6 wf/wf   -  /wf j.pol.    9 fiz.     17 j.pol.   8 j.ang.  11
  3 9.45-10.30 geog.  15 hist.  12 mat.    11    j.a/j.n1/10 wf/wf wf/wf rel.       6 mat.    13 j.ang.   4 hist.   9 j.pol.   8 fiz.      17
  4 10.45-11.30 j.pol.   9 mat.  10 geog.  15 j.pol. 8 wf/wf wf/wf j.niem.  4 biol.    11 hist.    13 rel.     6 fiz.     17 hist.    12
  5 11.40-12.25 inf/inf 10/SP j.pol.  9 chem. 17 j.pol. 8 biol.  15 hist.     6 mat.     13 j.ang.  4 wf/wf wf/wf j.niem.11 rel.      12
  6 12.35-13.20 inf/inf 10/SP rel.    11 rel.     13 hist.  4 hist.  12 j.pol.   6 biol.    15 j.pol.   8 wf/wf wf/wf j.ang. 17 j.pol.    9
  7 13.25-14.10 rel.     11         /j.a 4 rel.    6 j.pol.  9 mat.   13 j.pol.   8 hist.    15   k.mat. k.geog.  
  8 14.20-15.05               wf/        
  9 15.10-15.55               wf/        
ŚRODA   7.10-7.55                zdw.mat. k.teatr.      
  1 8.00-8.45 j.niem. 4 j.pol.  9 j.pol.   8      - fiz.     17 z. art.  12 j.pol.   12 mat.     13 rel.     6 tech.    10 biol.  15      -
  2 8.50-9.35 plast.  12 j.pol.  9 j.pol.   8      - j.niem. 4 j.pol.   11 fiz.      17 j.ang.   13 biol.  15 tech.    10 rel.    6      -
  3 9.45-10.30 j.pol.   9 j.niem.4 wf/wf wf/  - z.art.  12 fiz.      17 mat.     10 rel.       6 edb    11 biol.    15 j.ang. 8 mat.   13
  4 10.45-11.30 j.pol.   9 plast. 12 wf/wf wf/  - j.ang. 4 mat.    13 j.niem.  6 fiz.       17 mat.   10 j.pol.    8 tech.   11 biol.  15
  5 11.40-12.25 mat.     9 hist.  12 j.n/j.a1/10 mat.    13 mat.    4 biol.   15 wf/wf    - /wf chem. 17 mat.      8 tech.   11 j.ang. 6
  6 12.35-13.20 k.mat. mat    13 plast.  15 j.n/j.a 10/4 j.pol.  9 j.ang     6 wf/wf   -  /wf wdż/j.p.12 wdż/j.p.8 mat.    11 chem. 17
  7 13.25-14.10           /j.a 4 chem.  17 zdw.mat. wdż  12 z.art.    6   zdw-mat. zdw-j.p   tech.   11
  8 14.20-15.05       inf./wf               tech.   11
  9 15.10-15.55       inf./wf                
CZWARTEK   7.10-7.55                  k.j.pol.   kjp zdw m
  1 8.00-8.45 mat.     9 j.niem. 4 inf./ - biol.    11 wf/wf wf/wf chem.   17 rel.       6 j.ang.  12 j.pol.   8 geog. 15 mat.    13
  2 8.50-9.35 biol.     9 fiz.     17 inf./ - j.pol.   11 wf/wf wf/wf mat.     12 mat.     13 j.pol.   8 rel.      6 j.ang.  4 geog.  15
  3 9.45-10.30 fiz.      8 j.pol.   9 j.a/j.n1/10 mat.    13 mat.  12 chem. 17 rel.       6 j.pol.    11 geog.   15 j.ang.  4 wf/wf wf/wf
  4 10.45-11.30 j.ang.  10 j.ang. 12 mat.    6 fiz.       8 j.pol.  9 j.niem. 4 biol.    13 chem.   17 tech.    11 geog.  15 wf/wf wf/wf
  5 11.40-12.25 wf/wf wf/wf fiz.     6 j.a/j.n 1/10 chem. 17 biol.   15 j.pol.    8 wos      4 tech.    11 mat.    13 hist.   12 j.pol.    9
  6 12.35-13.20 wf/wf wf/wf biol.   15 rel.      11 j.ang. 10 j.pol.  13 hist.    12 j.niem.  4 mat.     6 fiz.      17 j.p./wdż 8 j.p./wdż 9
  7 13.25-14.10     wdż   12 plast.   6 zdw- j.p   j.ang.   4 biol.     15 k.fiz edb     11    
  8 14.20-15.05                        
  9 15.10-15.55                        
PIĄTEK   7.10-7.55      zdw.j.pol zdw.j.pol   zdw.j.pol. zdw.j.pol.         k.j.pol.
  1 8.00-8.45 mat.     12 inf/inf 10/SP mat.    13 j.a 1/ - muz.  15 rel.      6 j.pol.    11 wf/ - j.niem. 4 chem.  17 j.pol.   8 j.pol.   9
  2 8.50-9.35 j.pol.   12 inf/inf 10/SP j.pol.   8 j.a 1/ - geog. 15 mat.   13 j.pol.    11 wf/ - rel.      6 j.niem. 4 chem. 17 fiz.      9
  3 9.45-10.30 chem.  17 j.pol.  10 hist.    12 j.pol.  8 rel.    6 j.ang.  4 mat.     11 geog.  15 wf/wf wf/wf mat.    13 j.niem. 9
  4 10.45-11.30 hist.    15 mat.    11 j.n/j.a1/10 hist.   12 mat.   13 j.pol.   6 j.ang.    4 j.pol.   8 wf/wf wf/wf fiz.      17 rel.      9
  5 11.40-12.25 j.ang.   4 j.ang.  9 wf/wf wf/inf. hist.  12 j.pol.   6 geog.   15 j.pol.   8 fiz.      17 mat.     13 rel.      11 z.art.   SP
  6 12.35-13.20 rel.      11 chem. 17 wf/wf wf/inf. j.niem.8 geog.  15   j.ang.  4 mat.    13 j.ang.   6 z.art.  SP hist.     9
  7 13.25-14.10     rel.  6 wdż   15     k.j.pol. hist.   12   k.j.ang k.chem. k.chem.
  8 14.20-15.05               wdż  12       k.chem.
  9 15.10-15.55                        
      31 31 32 32 32 33 32 33 31 31 31 31
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP