Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / Szkoła Podstawowa_archiwum2 / Aktualności rok szkolny 2012/2013 / poznajmy się
Wtorek - 11 grudnia 2018 Biny, Damazego, Waldemara      - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka
W roku szkolnym 2013/14 Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:
 
·         Przewodniczący: Jakub Duda z klasy VI a
– reprezentuje wszystkich uczniów Szkoły Podstawowejwobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły, prowadzi akademie oraz apele,
·         Zastępca przewodniczącego : Justyna Pawlik z klasy VI b
– wspiera przewodniczącego i w razie potrzeby go zastępuje, prowadzi zamiennie apele dla klas I-III.
·         Sekretarz (kronikarz): Mateusz Bienias z klasy VI a
– prowadzi kronikę Samorządu Uczniowskiego, pisze protokoły z posiedzeń Rady, jest fotografem szkolnych uroczystości,
·         Skarbnik : Michał Śledź z klasy VI a
        – dba o finanse Samorządu we współpracy z opiekunami, jest fotografem szkolnych uroczystości.
 
Samorząd pracuje w czterech sekcjach:nauki, redakcyjnej, porządkowej i imprez.
 
Zadania sekcji nauki:
·         współpraca z pedagogiem szkolnym w organizowaniu pomocy koleżeńskiej,
·         redagowanie informacji o wynikach w nauce poszczególnych klas.
Przewodniczącą sekcji nauki jest Patrycja Kmiecik z klasy VI b.
 
Zadania sekcji redakcyjnej:
·     prowadzenie skrzynki pomysłów i wniosków (łącznicy między klasą a opiekunem Samorządu),
·     redagowanie gazetki klasowej,
·     uzupełnianie szpilek w gazetkach korytarzowych.
Przewodniczącą sekcji redakcyjnej jest Alicja Gąsior z klasy VI b.
 
Zadania sekcji porządkowej:
·         dbanie o ład i porządek w Szkole, dopilnowanie ułożenia plecaków,
·         zgłaszanie usterek nauczycielowi i konserwatorowi,
·         porządkowanie sali po zabawach,
·         przygotowanie sali gimnastycznej na apele szkolne i porządkowanie po apelu,
·         zapalanie i gaszenie światła na korytarzu podczas przerw.
Przewodniczącym sekcji porządkowej jest Jarosław Zaryczny z klasy VI a.
 
Zadania sekcji imprez:
·         zdobywanie funduszy na potrzeby Szkoły i Samorządu poprzez organizowanie zabaw, loterii, kiermaszów,
·         udział w organizacji Dnia Edukacji Narodowej,
·         organizowanie dyskotek za zgodą dyrektora Szkoły,
·         przypominanie o konkursach organizowanych w szkole za pomocą radiowęzła.
Przewodniczącą sekcji imprez jest Marcelina Plata z klasy VI b.
 
Poczet sztandarowy:
 
- pierwsza zmiana – Mateusz Bienias, Milena Jarosz, Dominika Łatka.
- druga zmiana – Jakub Wojnarowski, Justyna Pawlik, Patrycja Kmiecik.
 
Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego są panie:
 
- mgr Małgorzata Kunicka-Hajduga
- mgr inż. Magdalena Śledź.
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP