Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / strony2012_13 / Kochamy Cię ziemio Podegrodzka
Sobota - 19 stycznia 2019 Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka
„KOCHAMY CIĘ, ZIEMIO PODEGRODZKA”   – JAK GIMNAZJALIŚCI ZREALIZOWALI PROJEKT EDUKACYJNY

Inicjatorem edukacyjnego projektu regionalnego „Kochamy Cię, Ziemio Podegrodzka”, który odbył się 29 maja br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu była Dyrektor Szkoły - pani Krystyna Dąbrowska, która uznała, że udział  w projekcie zapewni młodzieży wnikliwe poznanie własnego regionu i wzmocni poczucie tożsamości regionalnej.
We wspólnym dziele młodzieży i nauczycieli wzięło udział ponad 114 gimnazjalistów, którzy pracowali w 13 zespołach kierowanych przez 24 nauczycieli. Wspólna praca zajęła ok. 300 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szkole i bliżej nieokreśloną   ilość czasu wolnego poświeconego udziałowi w przedsięwzięciu.
 Podsumowanie projektu obserwowali zaproszeni goście, a wśród nich Wicekurator Oświaty w Krakowie – p. Grzegorz Baran, Radny Gminy Podegrodzie –  p. Sławomir Czop, Radny Powiatu – p. Zenon Szewczyk, Starszy Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu – p. Małgorzata Niemiec, Kierownik Referatu Obsługi Placówek Oświatowych – p. Urszula Bąk, Dyrektor GOK – p. Krzysztof Bodziony, Prezes i Wiceprezes BS w Podegrodziu – p. Elżbieta Duda oraz p. Bernadetta Konstanty, Dyrektor ZS im św. Kingi w Podegrodziu – p. Bożena Mynarek oraz Sekretarz Gminy Podegrodzie – p. Piotr Lachowicz.
 Podczas prezentacji udało się pokazać różne formy życia kulturalnego Ziemi Podegrodzkiej. Muzykę i taniec zaprezentowali członkowie zespołu „Małe Podegrodzie”, którzy zatańczyli najbardziej znane tańce ludowe naszego regionu, czyli polkę, tramelpolkę, ciętą polkę, krakowiaka. Dodatkowo uczniowie opisali instrumenty muzyczne typowej lachowskiej kapeli, wśród nich skrzypce prymisty i sekundzisty, trąbkę, basy i klarnet. Zwyczaje i język naszego regionu przedstawiono w opowieściach gwarą Lachów Sądeckich. Zostały one wybrane z bogatego zbioru legend i godek podegrodzkich. Uczniowie opowiedzieli kilka z nich: legendę o Zamczysku, legendę o Kaplicy św. Anny, opowieść o zrękowinach.
Historia Lachów Podegrodzkich pokazana została w formie prezentacji multimedialnej pt. „Ziemia Podegrodzka dawniej i dziś”. Uczniowie wraz z nauczycielami opracowali dzieje regionu na przestrzeni ostatniego tysiąclecia, ukazując znaczenie kultury regionalnej, geografii, przyrody i gospodarki. Usłyszeliśmy również wywiady ze znanymi postaciami Podegrodzia. Historię Podegrodzia można było również poznać ze starych fotografii, które wybrane z różnych dostępnych źródeł zostały przedstawione w formie wystawy oraz prezentacji multimedialnej.
Ważnym elementem kultury Lachowskiej był strój. Był on w środowisku wiejskim swoistym „identyfikatorem”. Określał tożsamość człowieka, przynależność do swojej wspólnoty parafialnej. Jego szczegółowy opis przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej oraz pokazu autentycznych strojów.
W ramach projektu „Jak bawili się nasi dziadkowie, kiedy byli dziećmi” uczniowie przedstawili trzy zabawy pt. „Noze”, „Śtole” oraz „Złota kula”. Pozostałe opisane zostaływ broszurce, którą rozdawano podczas prezentacji. Można też było obejrzeć pokaz wykonywania kwiatów z bibuły, które dawniej służyły do dekorowania domów, bram, zaprzęgów weselnych i zdobienia palm wielkanocnych.
Charakterystycznym elementem naszego regionu są potrawy. W ramach projektu „Podegrodzkie jadło” uczniowie przygotowali bogaty poczęstunek. Wszyscy uczestnicy imprezy mieli możliwość skosztowania kapusty z grochem, kaszy ze suszonymi śliwkami, kudłaczy ze spyrką, kołaczy i podpłomyków.
 Ciekawym elementem imprezy była gra, ”Kochamy cię Ziemio Podegrodzka”, w której wybrani uczniowie, reprezentanci poszczególnych klas musieli wykazać się wiedzą na temat historii, kultury, przyrody i gospodarki gminy. Przez cały czas trwania projektu uczestnicy wybierali najlepsze prace plastyczne, przygotowane w ramach konkursupn. „Zakochani w Podegrodziu”, które można było podziwiać na wystawie przygotowanej przez uczniów.
Na zakończenie przedstawiona została scenka rodzajowa „Powrót parobków  z godniego jarmarku”. Poprzez gwarę, taniec i śpiew uczniowie pokazali cząstkę z życia dawnego Podegrodzia, mieli też możliwość rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej. Wzmocnili też poczucie tożsamości regionalnej i wreszcie autentycznie otworzyli się na to, co bliskie, oswojone, a nie do końca znane.
 
\

 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP