Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / Małe Podegrodzie / Perełka Lachów Podegrodzkich
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Perełka Lachów Podegrodzkich - doposażenie Zespołu Małe Podegrodzie

URZĄD  MARSZAŁKOWSKI 

           WOJEWÓDZTWA  MAŁOPOLSKIEGO

 

 

PROJEKT

Perełka Lachów Podegrodzkich – doposażenie zespołu „Małe Podegrodzie”.

 

            02 marca 2012 roku w Krakowie podpisana została UMOWA PRZYZNANIA POMOCY na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROGRAMEM  ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, a Fundacją EUROPA+ z siedzibą w Brzeznej 1, reprezentowaną przez Panią Alinę Plata, dotycząca operacji pt. Perełka Lachów Podegrodzkich – doposażenie zespołu „Małe Podegrodzie”.

            Umowa poprzedzona została porozumieniem zawartym 21 stycznia 2011 r. w Brzeznej w sprawie zasad wspólnej realizacji w/w przedsięwzięcia, pomiędzy Fundacją EUROPA+ reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Alinę Platę, a Zespołem Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu jako Partnerem, reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Krystynę Dąbrowską i nauczyciela Małgorzatę Liber.

            Na realizację operacji Perełka Lachów Podegrodzkich – doposażenie zespołu „Małe Podegrodzie” (nowe stroje) przyznana została pomoc w kwocie 24 486,00 zł stanowiącej 70% kosztów kwalifikowanych projektu, którego łączna wartość wynosi 34 980,00 zł.

            Operacja została zrealizowana na obszarze Gminy Podegrodzie objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” z siedzibą w Starym Sączu, ul. Rynek 5, wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013.

                                                                                                         

 

Krystyna Dąbrowska

 

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół

Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP