Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / strony2012_13 / Uroczystość w GOK
Sobota - 19 stycznia 2019 Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka
Małe Podegrodzie - uroczyste podsumowanie inwestycji gminnych GOK

5 listopada 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbyła się uroczystość podsumowania projektów inwestycyjnych, które realizowane są na terenie naszej gminy. Wójt, p. Małgorzata Gromada – gospodarz spotkania, zaprosiła wielu luminarzy życia społecznego, polityków, biznesmenów, proboszczów parafii z terenu gminy, a także dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych oraz przedstawicieli prasy do gruntownie odnowionej i zmodernizowanej sali GOK-u. Podczas spotkania wyrażono wiele wdzięczności osobom, instytucjom finansującym i wspierającym inwestycje na terenie wielu wsi naszej gminy oraz ich projektantom i wykonawcom. Podczas uroczystości została przedstawiona prezentacja ukazująca zakres prac realizowanych na terenie gminy.
Na nowej scenie wystąpił zespół „Małe Podegrodzie” inaugurując „nowe deski sceny” i uświetniając spotkanie. Wśród przemawiających wystąpiła p. dyrektor ZSPG Krystyna Dąbrowska wygłaszając podziękowanie za wielką pracę i zaangażowanie przy przebudowie i unowocześnieniu otoczenia budynku i boisk przy ZSPG. Młodzież ze szkoły w Podegrodziu w strojach ludowych złożyła w podziękowaniu wiązanki kwiatów.
Cenne jest to, że p. wójt M. Gromada, jak nikt dotąd, dba o wysoką jakość infrastruktury oświaty, dzięki czemu młodzież może zdobywać wiedzę w godnych warunkach.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP