Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / Pedagog szkolny 2010-2012 / Hasła kampanii ZTU 2012
Sobota - 19 stycznia 2019 Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka


 


 

Pod patronatem Wójta Gminy Podegrodzie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podegrodziu przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł.

CELE KAMPANII TO M.IN.:

  •  zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży,
  •  rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych,                           w szczególności  gdy dochodzi do prób częstowania alkoholem, papierosami czy narkotykami,
  • promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań społecznych jako alternatywy wielu zagrożeń,  a w szczególności picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy,
  • przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.
Kampanijne zadania mobilizują uczniów do samodzielnego myślenia, uruchomienia twórczych pokładów umysłu, wskazują na możliwości planowania swojej codzienności tak, by nie dać się wciągnąć w zachowania ryzykowne, by ciekawe zajęcia i sukcesy w ich realizacji pozwoliły uczniom uwierzyć w siebie i rozwinęły poczucie sprawczości, pokazały, ze każdy jest kowalem swojego losu.

SZKOŁA PODSTAWOWA
ZTU w 2012 roku ma na celu wspieranie wiary uczniów w możliwości realizacji celów życiowych. Odbywa się pod hasłem Zdrowy rozsądek daje radę Aby poznać smak satysfakcji ze swych działań, dzieci muszą nauczyć się stawiać sobie cele do osiągnięcia. Zadaniem dorosłych jest pomóc im rozpoznać swoje potrzeby, zainteresowania, rozwinąć skrzydła.
Hasło pomocnicze Wiesz - potrafisz - możesz
realizowane będzie poprzez zadania wskazujące, że każde dziecko ma wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby stawiać sobie piękne cele i ciekawie organizować wolny czas. Może też uzupełniać swoja wiedzę  i umiejętności poprzez nowe zadania i odważne pokonywanie trudności.

Wiesz -dotyczy konkretnej wiedzy o szkodliwości niektórych zachowań, np. stosowania używek i trwonienia czasu poprzez wycofanie się z aktywności społecznej.
Potrafisz- zachęca do aktywności, podejmowania wyzwań i pokonywania trudności. Zadania dla dzieci oscylują między marzeniami a realnością. Hasło wskazuje, że już  w szkole podstawowej można marzyć o pięknych celach życiowych. Zadania będą prowadzić uczniów od marzeń do realizacji celów rzeczywistych - „Marzysz i potrafisz niektóre marzenia zrealizować".
Z kolei możesz -odnosi się do umiejętności prowadzącej do sprawczości. Wyklucza tym samym bezradność i poczucie niemocy. Zadania kampanii wskażą uczniom ich możliwości, uświadomią, że każdy człowiek ma w sobie moc decydowania o tym, co ciekawego i dobrego będzie się działo w jego życiu.

GIMNAZJUM - "Wierzę w siebie - odrzucam nałogi"
To hasło towarzyszące profilaktycznej idei zawartej w materiałach dla gimnazjalistów. Nastolatek postrzega siebie w centrum świata, przywiązując wielką wagę do tego, jak jest widziany i oceniany przez rówieśników. Równolegle poznaje różnorodne wartości, a w miarę dorastania i odkrywania nowych - tworzy własną hierarchię. Wyznacza ona kierunek i sposób postępowania. Na każdym etapie rozwoju człowieka (nie tylko nastolatka) bardzo ważne jest uświadomienie sobie, co jest dla niego najistotniejsze, według jakich wartości chce żyć, jakie plany chce zrealizować.
Hasło pomocnicze dla gimnazjalistów Myślisz - decydujesz - odmawiasz ma na celu kształtowanie niezależnego sposobu myślenia i prawidłowego sposobu komunikowania się uczniów - z poszanowaniem odmiennego zdania rówieśników czy dorosłych.
 
Myślisz- ma zainspirować do weryfikacji własnych schematów i mitów na temat zjawisk zagrażających zdrowiu i życiu. Od tego, co uczeń myśli o używkach, przemocy, uzależnieniach, zależy, jakich będzie dokonywał wyborów.
Decydujesz- uwrażliwia młodzież na sprawczość we własnym życiu. Zadania kampanii wskażą drogę do samodzielnego stawiania sobie celów życiowych, uświadomienia, że każdy człowiek sam jest odpowiedzialny za to, jak potoczy się jego życie, gdyż w każdej chwili podejmuje decyzje.
Odmowa- rówieśnikom to wyzwanie dla wielu nastolatków. Może narazić na odrzucenie,  a nawet agresję. Nie wystarczy więc kształtowanie właściwych postaw oraz pomaganie młodzieży w budowaniu systemu wartości. Konieczne jest zapoznanie młodych  z praktycznymi sposobami wyrażania niezależnych opinii, a także ćwiczenie tych umiejętności.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP