Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / Pedagog szkolny 2010-2012 / Alkohol wróg młodości
Poniedziałek - 10 grudnia 2018 Danieli, Bohdana, Julii      - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

"ALKOHOL WRÓG MŁODOŚCI” 

 


 

 


"Alkohol wróg młodości" to projekt edukacyjny realizowany przez kilku uczniów klasy II a i III a, b gimnazjum, w ramach „e - Akademii przyszłości” programu kształtującego kompetencje kluczowe.

Celem projektu było stworzenie platformy współpracy dla środowisk zainteresowanych ograniczeniem negatywnych skutków spożywania alkoholu przez młodzież. Jak również przekazanie rzetelnych informacji na temat alkoholu, jego wpływu na sferę biologiczną i emocjonalną człowieka, kształtowanie dojrzałych postaw życiowych. Problem przez nas wybrany jest bardzo ważny dla naszego środowiska szkolnego         i lokalnego (stawiamy na profilaktykę), gdyż uważamy, iż młodzież spożywająca alkohol niszczy sobie zdrowie, naraża się na różne niebezpieczeństwa.
 

Podjęte działania:

 •   Opracowanie ankiety dla gimnazjalistów dotyczącej stosunku młodzieży do alkoholu.
 •   Przygotowanie kwestionariusza wywiadu o alkoholu, dla uczniów i członków społeczności lokalnej.
 •   Przygotowanie prezentacji multimedialnej (opracowanej na podstawie w/w działań).
 •   Wykonywanie prac plastycznych pod hasłem „Twarz nałogowca”.
 •   Wystawa prac.
 •  Zorganizowanie spotkania z policjantem.
 •  Ogłoszenie konkursów profilaktycznych (klasy IV – VI i gimnazjum: prezentacja multimedialna promująca zdrowy styl życia; plakat pod hasłem „Wezwanie do trzeźwości”; klasy I – III na komiks promujący zdrowy styl życia, bez nałogów).
 • Spotkania z przedstawicielami instytucji lokalnych.
 • Uczestnictwo w pokazowej lekcji biologii dla uczniów gimnazjum, na temat wpływu alkoholu na organizm człowieka.
 • Opracowanie artykułu do gazetki szkolnej o szkodliwości alkoholu na organizm młodych ludzi.
 • Uczestnictwo po raz trzeci w kampanii społecznej „Trzeźwa Małopolska: No promil – no problem”.

Zrealizowane działania pozwoliły ukazać nam negatywne konsekwencje zdrowotne spożywania alkoholu na organizm młodego człowieka oraz zobrazować poprzez dane statystyczne jak niepokojącym zjawiskiem jest konsumpcja alkoholu przez młodzież.
 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP