Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / Pedagog szkolny 2010-2012 / Otwarte dłonie
Sobota - 19 stycznia 2019 Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka
 
 
OTWARTE DŁONIE     

To nazwa szkolnego przedsięwzięcia realizowanego w ramach małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. Projekt realizowany jest od 1 stycznia  do 30 października 2012 roku, przez dziewięć uczennic gimnazjum, pod opieką pedagoga szkolnego Anity Karpierz i ks. Wojciecha Lech.

 
Celem projektu jest:
·Ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Św.  Jana  Pawła II.
· Przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących.
· Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi.
· Promowanie dobra i empatii.
· Pomoc rówieśnikom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach.
· Wspólna praca i zabawa.
· Uczenie się umiejętności czerpania radości i satysfakcji z faktu niesienia pomocy innym.
· Podniesienie poczucia własnej wartości osób potrzebujących oraz wolontariuszy.
· Zapewnienie poczucia zrozumienia, bliskości i radości adresatom projektu.
· Kształtowanie wśród rówieśników postawy akceptacji i tolerancji drugiego człowieka.
 
Adresatami projektu są osoby potrzebujące z środowiska szkolnego i lokalnego.
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP