Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / strony 2011- 2012 / debata
Sobota - 19 stycznia 2019 Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

2 kwietnia 2012 r.odbyła się debata "Demokracja to my"
- świetlica szkolna - godz 11 / 45

 


 Relacja z debaty


      W debacie wzięli udział zaproszeni goście: Radni Powiatu Nowosądeckiego - Edward Ciągło, Zenon Szewczyk, Radny Gminy Podegrodzie Sławomir Czop, Sekretarz Gminy Podegrodzie Piotr Lachowicz, Dyrektorzy Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych panie Krystyna Dąbrowska i Józefa Kołat oraz przedstawiciele młodzieży, rodziców i nauczycieli. Była ona głównym zadaniem projektu „Szkoła demokracji” realizowanego w ramach przygotowań do XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży,
      Działacze samorządowi podzielili się swoimi doświadczeniami. Padało wiele konkretnych przykładów. Nasi goście zwrócili uwagę na problem odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Młodzież  rozpoczęła przygotowania do debaty znacznie wcześniej, zgłębiając tajniki prawa oświatowego, uprawnienia samorządu szkolnego, opracowując tematy do dyskusji. Debata miała na celu pobudzenie młodych do aktywności i faktycznego zaangażowania się w sprawy szkoły. Moderatorami dyskusji byli uczniowie klasy IIb Karol Mamala i Michał Fiut.
      Rezultatem debaty były propozycje konkretnych działań i rozwiązań w funkcjonowaniu szkolnych instytucji oraz pomysły na działania zmierzające do zwiększenia woli i chęci uczniów do przeprowadzania zmian w ich placówkach. Młodzież poszerzyła swoją wiedzę o szkolnych instytucjach demokratycznych. Debata została zainicjowana przez nauczycielkę panią Teresę Kulak.


Pytania na debatę  „Demokracja to My”
1. Czy każda szkoła powinna mieć podobną strukturę samorządu ?
2. Czym jest referendum i czy taka forma może być stosowana w szkole ?
3. Jak postrzegają partnerstwo uczniowie, jak nauczyciele a jak rodzice ?
4. Jakimi kompetencjami powinien wykazać się lider samorządu uczniowskiego ?
5. Jaką role mogą pełnić rodzice w samorządzie uczniowskim ?
6. Na ile samodzielny może być samorząd uczniowski ?
7. W jakich sprawach samorząd uczniowski powinien podejmować decyzje sam ?
8. W jakich sprawach samorząd uczniowski nie może podejmować decyzji sam ?
9. Kto powinien badać potrzeby uczniów?
10.   Z  jakich instytucji uczniowie mogą czerpać wzory organizacji samorządu uczniowskiego?
11.   Co to znaczy dobry samorząd?
12. Kto powinien tworzyć samorząd?
13. Jaki jest  „idealny” kandydat na przedstawiciela samorządu uczniowskiego?


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP