Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / strony2010/11
Piątek - 14 grudnia 2018 Alfreda, Izydora, Zoriny      - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka
VII Dni bł.O.St.Papczyńskiego
Zabawa i rehabilitacja
Pożegnanie absolwentów
W podegrodzkim kościele
WOSP 2012
Experiment w Krakowie
Dzień Patrona
wigilie klasowe
Bieg Mikolajkowy
Osiągnięcia
sport w szkole
Zamki Doliny Dunajca na Sądecczyźnie

Małgorzata Kaszuba - laureatka  Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej otrzymała stypendium naukowe fundacji Sapere Auso

Dnia 15 grudnia 2010r. w Kopalni soli w Wieliczce, w komorze Warszawa odbyła się uroczysta gala stypendialna fundacji Sapere Auso.  Po uroczystym otwarciu gali głos zabrał pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego. Następnie przemawiał pan Jacek Zieliński, prezes fundacji. Po uroczystych mowach odbyła się uroczystość przekazania dyplomów potwierdzających otrzymanie stypendiów. Uzdolnionym młodym ludziom wręczyli je m.in. marszałek Marek Sowa i członek Zarządu Województwa Małopolskiego Witold Latusek. Wszyscy stypendyści otrzymali także dodatkowo drobny upominek w postaci książki i kubka z logo fundacji.  Można wyróżnić następujące stypendia: naukowe, sportowe, artystyczne, dla liderów lokalnych oraz dla osób niepełnosprawnych. Galę uświetniły występy wokalne laureatów stypendiów artystycznych. Zagrano na wiolonczeli, gitarze oraz tubach. Po występach nastąpiło uroczyste zakończenie gali. Na koniec wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia zostali zaproszeni dość wystawny poczęstunek. Gala prowadzona była w miłej atmosferze. Wszyscy stypendyści wracali uśmiechnięci i dumni z tego co osiągnęli do domów.

 


 

Ewelina Piszczek –  finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego

 otrzymała stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych z Małopolski


Stypendialny program realizowany jest przez województwo małopolskie za pośrednictwem

Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości od dwóch lat. Dotychczas ze stypendiów skorzystało

już 734 najzdolniejszych uczniów w Małopolsce.Jak się szybko okazało zdolnejszej młodzieży

 w regionie nie brakuje, a program stypendialny cieszy się z roku na rok coraz większym

zainteresowaniem.Jak wynika z danych dotyczący złożonych wniosków na rok szkolny 2010/2011,

o stypendia ubiegało się ponad 1000 uczniów, a stypendia otrzymało w tym roku 483 uczniów.

 Warunkiem otrzymania stypendium są szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach

szkolnych, a także wyniki ze sprawdzianów  i egzaminów. Jednym z kryteriów jest także poziom

 dochodu na osobę.

 


Józef Zieliński – zwycięzca X Biegu Niepodległościowego w Starym Sączu otrzymał stypendium ufundowane przez pana Zygmunta Berdychowskiego, prezesa Fundacji Sądeckiej

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP