Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / Pedagog szkolny 2010-2012 / No promil - no problem
Poniedziałek - 17 grudnia 2018 Jolanty, Łukasza, Olimpii     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska" - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

„No promil – no problem” to hasło małopolskiej kampanii społecznej, do której  po raz drugi przystąpiła nasza szkoła pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego, Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz lokalnie Wójta Gminy Podegrodzie.  

Głównym celem akcji było ograniczenie na terenie naszej gminy i Małopolski, liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców. 25 października 2010 roku miał miejsce punkt kulminacyjny podjętego wydarzenia profilaktycznego – marsz poparcia trzeźwości  na małopolskich drogach.
 Marsz rozpoczął się w hali sportowej Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych, gdzie zebrała się społeczność szkolna, grono pedagogiczne i zaproszeni goście: Z - ca Wójta Gminy Podegrodzie Pani Małgorzata Zygmunt, gminny ambasador kampanii Pani Edyta Gomółka, przedstawiciel zespołu redakcyjnego „Wieści Podegrodzkich” Pani Monika Zielińska,  funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Pan Ryszard Ogurek oraz  osoba szczególna organizator kampanii Pan Janusz Jagielski. Po oficjalnym rozpoczęciu akcji, grupa szkolna „Pomocna dłoń” przedstawiła ogólne informacje o kampanii, a następnie rozpoczęła się część artystyczna.  Na początku uczniowie gimnazjum przedstawili inscenizację „Sąd nad alkoholem”, oklaskami została przywitana formacja taneczna, jak również szkolny zespół wokalno – instrumentalny „Eksperyment”. Część artystyczna miała na celu ukazanie zebranym uczestnikom akcji alternatywne formy zachowania wobec patologii społecznych, jak również inne sposoby wykorzystywania czasu wolnego, który można  poświęcić na taniec, muzykę i rozwijanie swoich pasji.  Podejmując wspólne wyzwanie z innymi szkołami małopolski, na pewno przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach, jak również do zmiany społecznego przyzwolenia dla nietrzeźwych kierowców. 


 

APEL  DO KIEROWCÓW

My uczniowie Gimnazjum w Podegrodziu w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych, apelujemy do wszystkich kierowców naszej Gminy i całej Małopolski o powstrzymanie się od spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych przed prowadzeniem pojazdów. Nawet niewielka ilość środka wpływa na zachowanie człowieka i zmniejsza jego zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Siadając za kierownicą bądźcie odpowiedzialni i zachowajcie
trzeźwy umysł.
 Pamiętajcie!!! Życie wasze, waszych bliskich i innych użytkowników dróg jest w WASZYCH RĘKACH – rękach odpowiedzialnego kierowcy, świadomego swojego zachowania na drodze.
   
                

      Uczniowie Gimnazjum w Podegrodziu


 Przykładowe znaki zakazu spożywania środków psychoaktywnych przed kierowaniem pojazdami, wykonane przez gimnazjalistów.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP