"Polskim Wierchom zawdzięczam wiele dobrych
chwil w moim życiu, w kształtowaniu mojego stosunku do przyrody, do ludzi, do Boga...."
Jan Paweł II
Castel Gandolfo, 30 lipca 1987


SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu Sprawozdanie z działalności w latach 2002- 2009


2002/2003:
* Przeprowadzono inwentaryzację osobliwości regionalnych, zbierano legendy i podania ludowe, poznano przeszłość historyczną i określono położenie regionu w jednostkach fizyczno - geograficznych.
* Zapoznano się ze sposobami tworzenia tras wycieczek oraz zaprojektowano i zrealizowano kilka z nich /np. "Podegrodzie w oczach turysty", "Szczawnica - uzdrowisko i ośrodek sportu zimowego", "Turystyczna promocja regionu - Ochotnica D. i Kamienica"/.
* Zapoznano się z zasadami bezpiecznego poruszania się szlakach turystycznych.
* Podjęto współpracę z SKKT z Przyszowej w ramach której zorganizowano spotkanie w Podegrodziu .
* Przeprowadzono apel szkolny - "Ekwipunek turysty".
* Zakupiono mapy turystyczne "Pieniny" i "Gorce".
Opiekun SKKT

mgr Anna Wideł


2003/2004:

* Opracowano plan pracy - "Małopolska regionem turystycznym"
* Dokonano inwentaryzacji zabytków architektury i osobliwości regionalnych Małopolski
* Zorganizowano dyskotekę z której dochody pokryły część kosztów związanych z przystąpieniem do PTTK
"Beskid" /opłata członkowska i legitymacje/
* Opracowano plany wycieczek:

Kraków - miasto dziedzictwa kulturowego
Kalwaria - ośrodek kultu religijnego
Krynica - miejscowość uzdrowiskowe
Zakopane - ośrodek turystyki letniej i zimowej

Od 01 marca 2004 nasza organizacja rozpoczęła działalność przy PTTK Oddział "Beskid" w Nowym Sączu. W związku z tym nastąpiły zmiany w sposobie organizowania i prowadzenia spotkań SKKT.
Zgodnie z założeniami, kalendarz imprez jakie odbyły się od 01 marca 2004 wynikał głównie z oferty Komisji Młodzieżowej działającej w ramach PTTK SKKT.

Zorganizowano:

* Spotkanie informacyjne, w siedzibie PTTK w Nowym Sączu, na którym zapoznano członków z ofertą na rok 2004.
* Dwa wyjazdy do Nowego Sącza podczas których zapoznano się z pracą przewodnika turystycznego poznając równocześnie historię i zabytki miasta
. * Wycieczkę w Pieniny trasą: Nowy Sącz - Stary Sącz - Czorsztyn - Niedzica - Sromowce Niżne - /Trzy Korony - Góra Zamkowa - Krościenko / - Podegrodzie.

Ponadto:
* Przeprowadzono apel szkolny -" Małopolska regionem turystycznym".
* Wzbogacono biblioteczkę SKKT o nowe pozycje map turystycznych i planów miast - Nowy Sącz, Stary Sącz i okolice, Krynica i Beskid Sądecki.
* Opracowano i wręczono dyplomy za szczególnie czynną i aktywną działalność na rzecz PTTK SKKT Nr 48 przy Gimnazjum w Podegrodziu.

Opiekun SKKT
mgr Anna Wideł


2004/2005

* Opracowano plan pracy - "Parki Narodowe Małopolski"
* Przygotowano i przeprowadzono apel - "Odznaki turystyczne"
* Zorganizowano dyskotekę z której dochody pokryły część kosztów związanych z przynależnością do PTTK "Beskid" /opłata członkowska i legitymacje/
* Przygotowano grupę do udziału w XI Festiwalu Piosenki Turystycznej PTTK w Cieniawie podczas którego, uczennica Małgorzata Szewczyk zdobyła II miejsce w kategorii solistów
* Opracowano i zorganizowano wycieczkę do Szczawnicy podczas ferii zimowych


W czerwcu bierzącego roku nowosądecki oddział PTTK był organizatorek finału ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Ojcowiznę". W związku z tym wydarzeniem Komisja Młodzieżowa zaangażowała członków SKKT PTTK do ścisłej współpracy przy organizacji tak ważnej imprezy turystycznej.

W ramach realizacji tego zadania w drugim semestrze :
* Opracowano plan pracy pod hasłem "Poznajemy Ojcowiznę- Beskid Sądecki"
* Odbył się szkolny konkurs wiedzowy - "Beskid Sądecki"
* Pozyskano środki finansowe na nagrody rzeczowe dla zwycięsców szkolnego konkursu wiedzy o Beskidzię
Sądeckim (Arkadiusz Schneider- I miejsce, Mariusz Sułkowski- II miejsce, Justyna Błaszczyk- III miejsce) * Opiekun koła był aktywnym członkiem zespołu organizującego finał ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" w Nowym Sączu- członkom tego zespołu zostały wręczone pisemne podziękowania za osobisty wkład i pomoc w organizacji imprezy turystycznej

Ponadto:

* Zorganizowano wycieczkę Zakopane - Morskie Oko
* Opracowano i wręczono dyplomy za szczególnie czynną i aktywną działalność na rzecz PTTK SKKT Nr 48 przy Gimnazjum im. O. ST. Papczyńskiego w Podegrodziu.

Opiekun SKKT
mgr Anna Wideł


2005/2006

* Opracowano plan pracy - "Poznajemy Ojcowiznę"
* Przeprowadzono szkolny etap ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Ojcowiznę".
W etapie tym wyłoniona została najlepsza praca uczennicy Izabelli Zasadny pod tytułem "Pod wiejską strzechą, czyli o kulturze Lachów Sądeckich".
Praca ta została wysłana do regonalnego oddziału PTTK "Beskid" w Nowym Sączu gdzie zakwalifikowano ją i wyróżnionao w etapie wojewódzkim.
* Grupa wzięła udział w XII Festiwalu Piosenki Turystycznej PTTK w Królowej Górnej podczas którego, uczennica Małgorzata Szewczyk zdobyła II miejsce w kategorii solistów, natomiast zespół w składzie:Gomółka Katarzyna, Olszak Emilia, Olszak Marcelina i Szewczyk Małgorzata miejsce III. Ich udział został nagrodzony dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

* Zorganizowano wycieczki:
- Piwniczna- Łabowska Hala- Rytro (19.09.2005)
- Zakopane- Hala Gąsienicowa- Czarny Staw Gąsienicowy (27.09.2005)
- Szczwnica- Palenica (15.10.2005)
- Nowy Sącz- Koszyce- Miszkolc (noclegi)- Eger- Aggtelec- Nowy Sącz (04- 06.XI.2005)- Krościenko- Dzwonkówka- Ochotnica D.- Pasmo Tworogów- Kamienica (17- 18. 06.2006) * Uczniowie biorący udział w wycieczce na Węgry przygotowali sprawozdanie w formie prezetacji komputerowej, które zostało przedstawione w dniu 21 marca na "Festiwalu Nauki".


Opiekun SKKT
mgr Anna Wideł


2006/2007 i 2007/2008 - zawieszenie działalności

2008/2009- reaktywacja działalności

* Opracowano plan pracy na rok bieżący
* Przeprowadzono szkolny konkurs i apel "Pielgrzymki Jana Pawła II"
* Zorganizowano pokaz slajdów przy współpracy z firmą "TRZASK".( Materiał fotograficzny ze swoich podróży po krajach świata przedstawił Ryszard Stabach.)
* Przygotowano zespół muzyczny do Festiwalu Piosenki Turystycznej.
Na XV Festiwalu Piosenki Turystycznej w Łącku zespół muzyczny " Eksperyment" w składzie: Patrycja Olszak, Eryka Twardowska, Jakub Malinowski, Tomasz Wojnarowski i Andrzej Wojnarowski, zdobył I miejsce oraz Grand Prix Festiwalu,
Patrycja Olszak zdobyła III miejsce w kategorii solistów,
Eryka Twardowska została wyróżniona w kategorii solistów.

* Przeprowadzono apel szkolny prezentując repertuar zespołu "Eksperyment"
Opiekun SKKT
mgr Anna Wideł
mgr Grzegorz Krawczyk