Kółko młodych podróżników przy współpracy z ICT zorganizowało w dniu 16 kwietnia wycieczkę po regionie pod hasłem „Tropami zamków nad Dunajcem”. Materiały zgromadzone podczas całodniowej wyprawy stanowią bardo bogatą bazę do realizacji kilku zadań jakie postawione zostały przed uczestnikami.
Młodzież należąca do kółka młodych podróżników była aktywnie zaangażowana w przygotowania do tej jednodniowej wycieczki, a następnie w ciągu dnia obserwowała bacznie na czym polega praca przewodnika turystycznego.
Obszerna wiedza z zakresu geografii i historii tego regionu, przekazana przez przewodnika, pana S. Konopkę w sposób bardzo atrakcyjny i ciekawy ukazały znaczenie doliny Dunajca jako szlaku handlowego w Polsce średniowiecznej co z kolei miało bezpośredni wpływ na powstanie licznych budowli i zamków obronnych m.in. w Nowym Sączu, Czchowie, Melsztynie, Tropiu czy Rożnowie. Pozyskane informacje i materiały wzbogacą w sposób znaczący realizowany przez tę grupę szkolny projekt edukacyjny pt.: „Jeżeli na południe, to tylko nad Dolinę Dunajca- turystyczna promocja naszego regionu”
Młodzież z grupy ICT miała możliwość w pięknych, wiosennych plenerach przy słonecznej pogodzie fotografować średniowieczną architekturę obronną doliny Dunajca. Efektem finalnym ich pracy będą prezentacje i album.
Zamki Doliny Dunajca
>>next>>

W ramach projektu
“Daj Sobie Szansę” zajęcia Koła Młodych Podróżników ICT