Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2017-2018 / Wychowanie przez czytanie
Piątek - 27 maja 2022 Amandy, Jana, Juliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” udział klasy VII a w projekcie dofinansowanym ze środków


  Uczniowie klasy VII a Szkoły Podstawowej  im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu pod opieką nauczyciela polonisty i bibliotekarza p. Agaty Nawojowskiej wzięli udział w realizacji  projektu  „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Projekt ten został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem programu jest promocja czytelnictwa i wartościowej literatury oraz wspieranie rozwoju moralnego młodzieży.
 Pani Agata Nawojowska przeprowadziła zajęcia, w ramach których uczniowie pochylali się nad zagadnieniem wartości moralnych, definiowali je, a w późniejszym etapie koncentrowali się nad wybranymi trzema: uczciwością, optymizmem, szacunkiem.
Pierwsze spotkanie z książką „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” rozpoczęli od zapoznania się z treścią opowiadania „Niebieska kredka” autorstwa Katarzyny Ryrych. Próbowali odpowiedzieć na pytania: czym jest uczciwość? - dlaczego ważne jest, by być uczciwym i jakie są skutki „łamania” tej wartości, jak się czujemy, gdy praktykujemy tę wartość i jak inni na nią reagują, a także co dzieje się, gdy wartość ta zanika w kontaktach między ludźmi? - wobec kogo i czego należy być uczciwym? w jakich sytuacjach życiowych zetknęli się z uczciwym postępowaniem bądź z nieuczciwością? - jak się czuli będąc świadkami nieuczciwości, a jak postępowania uczciwego? - jak się zachowali będąc świadkami nieuczciwości lub postępowania uczciwego? - czy uważają, że można było postąpić inaczej? - jakie aspekty uczciwości lub nieuczciwości pokazane są w opowiadaniu „Niebieska kredka”.
Uczestnicy projektu mieli także za zadanie wykonać plakat ilustrujący wartość, jaką jest uczciwość. Na zakończenie uczniowie wysnuli wniosek: Uczciwość buduje poczucie własnej wartości i szacunek do siebie, a także zaufanie innych do nas, pozwala uniknąć błędów, strat i nieszczęść. Poprzez uczciwość okazujemy szacunek innym – dbamy o ich dobro i uczucia, a także sobie – dbamy o swe dobre imię, swoja wiarygodność i własne dobre samopoczucie moralne.
Drugie spotkanie z książką „ Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” poświęcili na omówienie problemu zawartego w opowiadaniu Katarzyny Ryrych „Szacun i gorzka czekolada”.  Uczniowie zastanawiali się nad następującymi kwestiami:
- Komu i czemu należy okazywać szacunek?
w jaki sposób okazywać szacunek symbolom?
- co to znaczy: szanować pracę, tradycję, zdrowie, szanować siebie, przedmioty, środowisko, Ziemię, kulturę?
- czy łatwo jest stracić szacunek otoczenia?
- dlaczego ludzie tracą szacunek bliskich, otoczenia?
 - jak język, sposób wypowiedzi wpływa na poczucie szacunku lub jego braku?
- co składa się na szacunek?
- jak można zyskać lub stracić szacunek do siebie?
Analizowali również wartości pod kątem obecności w nich szacunku. Sprawdzali czy można być uczciwym bez szacunku, czy można przyjaźnić się, kochać, być sprawiedliwym, życzliwym, odpowiedzialnym, mądrym itp. w oderwaniu od wartości jaką jest szacunek.
Tworzyli piramidę wartości oraz mapę myśli związaną z szacunkiem. Na koniec stworzyli plakat dotyczący tej wartości.
Ostatnie spotkanie poświęcone było optymizmowi. Zajęcia rozpoczęły się od prostego i popularnego ćwiczenia. Szklanka została napełniona do połowy wodą, zadaniem uczniów było  opisać, co widzą. Część z nich powiedziała, że szklanka jest do połowy pełna, część, że od połowy pusta. Omawiając to ćwiczenie prowadząca zwracała uwagę młodzieży, że część osób koncentruje się na rzeczach złych i przykrych, dostrzega wokół siebie braki (połowa szklanki jest pusta!), myśli o możliwych przykrościach i nieszczęściach i takim wydarzeniom oraz zjawiskom przypisuje cechę powszechności i stałości (używając słów: wszyscy, nikt, zawsze, nigdy – na przykład: „Wszyscy ludzie są okropni”, „Nigdy nic mi się nie udaje”, „Zawsze mnie muszą wyrwać do tablicy”, „Nikt mnie nie lubi”, „Mam zawsze pecha”).  Podkreślała, że są także osoby, które skupiają się na pozytywnych aspektach wydarzeń i zjawisk, zaś w negatywnych starają się dostrzec ich przejściowy charakter (na przykład: „Ale pochmurny dzień. Może jednak po południu się przejaśni i pójdę na spacer. A jeśli nie, poczytam książkę.”) Następnym krokiem był podział uczniów na dwie grupy: optymistów i pesymistów. Zastanawiano się nad dwoma aspektami: jak czują się w życiu optymiści, a jak pesymiści? Z którymi przyjemniej jest przebywać? Później wspólnie przeczytano opowiadanie Pawła Beręsiewicza „Pech”.  Uczniowie dyskutowali na temat tej wartości. Wynikiem rozważań był plakat poświęcony optymizmowi, a także przygotowanie filmu konkursowego.
Zwieńczeniem cyklu zajęć „W kręgu wartości” w ramach programu „Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości” jest otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie.


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP