Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2016-2017 GIM / Archipelag Skarbów 2016
Czwartek - 22 marca 2018 Bogusława, Jagody, Katarzyny     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2015/2016 S.Podst.
- sp_2016/2017
- Archiwum SP 2016-2017
- 2017-2018
- wyszukiwarka

Archipelag Skarbów

5-6 października 2016r. młodzież z klas drugich i trzecich brała udział w projekcie z dziedziny  profilaktyki ryzykownych zachowań. Zajęcia prowadzone przez specjalnie przygotowanych trenerów  dotyczyły umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnym wieku dojrzewania, kształtowania hierarchii wartości, zagrożeń płynących ze świata mediów, poszukiwania pozytywnych wzorców, pierwszych uczuciowych fascynacji.
Podczas spotkań posługiwano się bogatym materiałem w postaci prezentacji, wypowiedziami znanych z
ekranu osobowości, statystykami i mądrymi sentencjami. Przeprowadzano rozmowy z uczestnikami i  konkursy tematyczne. Prowadzący umieli nawiązać kontakt z młodzieżą mimo że tematyka była trudna, bo  ciężko jest mówić o własnych emocjach i doświadczeniach zwłaszcza wobec kolegów.
Szkoleniem zostali objęci również nauczyciele i rodzice.

 

 

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP