Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / Zmarła Elżbieta Migacz
Środa - 17 października 2018 Antonii, Ignacego, Wiktora     "Nie depcz smutkowi po piętach bo się może odwrócić" - Autor nieznany - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

Pożegnaliśmy ŚP. Elżbietę Migacz


21 lipca 2016 r. zmarła śp. Elżbieta Migacz zasłużona dla naszej Szkoły, pracująca w latach 1954 – 1990 jako nauczycielka biologii pełniąca również w latach 1958 – 1984 funkcję zastępcy gminnego dyrektora.
Pochodziła ze Starego Sącza, absolwentka Państwowego Liceum Pedagogicznego i Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.
Była długoletnim Komendantem Hufca ZHP w Podegrodziu.
Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej odznaczona została: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem „za zasługi dla ZHP”
Otrzymała również Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania oraz Odznaką Przyjaciela Dziecka i Złotą Odznakę „za zasługi dla Województwa Małopolskiego”.
Wiele razy nagradzana była przez Inspektora Oświaty i Dyrektora Szkoły.
Ze smutkiem żegnamy wielkiego Człowieka, długoletniego, wielce zasłużonego wychowawcę wielu pokoleń, nauczyciela Szkoły Podstawowej.

 
Droga Pani Elżbieto, mamy chrześcijańską nadzieję, że za dobre czyny i wielkoduszną postawę dobry Bóg obdarzy Cię wieczną szczęśliwością.

Wspomnienie ŚP. Elżbieta Migacz w fotografii szkolnej z lat 70 i 80-tych

 

 

 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP