Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / KONKURS „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” / Zadanie 2
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka


Zadanie 2

Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu,
 by poprawić relację między ludźmi

Wykonanie:

W ramach zadania konkursowego na temat:  Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relację między ludźmi …., w naszej szkole zrealizowano liczne przedsięwzięcia.
Pośród podjętych działań bardzo dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem cieszyła się akcja dotycząca używanych przez młodzież słów: „Słowa które ranią – słowa które leczą”, przeprowadzona 19.02.2016 r.
Uczniowie w kilkuosobowych grupach przygotowywali okolicznościowe plakaty, w których mogli zawrzeć istotne dla ich środowiska zwroty i słowa. Istotną kwestią była własna inwencja która zmuszała do zmierzenia się z własnym sposobem wyrażania. Całość została zaprezentowana na wystawie szkolnej poświęconej temu zagadnieniu. Celem tego działania było zwrócenie szczególnej uwagi na problem wyrażania siebie i budowania relacji, ze szczególnym uwzględnieniem newralgicznych punktów jakimi są wypowiadane przez uczniów słowa.
Kolejnym podjętym zadaniem było przeprowadzenie konkursu na temat:  Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relację między ludźmi ….. Szkolna komisja konkursowa wybrała pośród wykonanych prac 10 (które zostały przesłane do organizatora konkursu). Technika wykonania prac była dowolna, co podkreśliło charakter i indywidualne podejście każdego z uczestników konkursu.
 Przeprowadzony konkurs pozwolił młodzieży dotknąć istotnego w ich młodym życiu zagadnienia komunikacji. Szczególnie ważną sprawą jest budzenie indywidualnych osób, które są czymś w rodzaju „ogniska zapalnego” animującego środowisko szkolne, rodzinne i społeczne.
Uczniowie:
1. Pogłębili swoją wiedzę na temat sposobów prawidłowej komunikacji.
2. Nauczyli się nawiązywać prawidłowe relacje społeczne.
3. Uwrażliwieni zostali na konsekwencje negatywnych zachowań i postaw.


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP