Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / KONKURS „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” / Zadanie 6
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Zadanie 6

Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”

W ramach zadania 6 w miesiącu kwietniu 2016 roku, w klasach I – III gimnazjum wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotu wiedza o społeczeństwie przeprowadzili zajęcia na temat: „Kibole blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”? z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przygotowanej przez grupę uczniów z klasy II a oraz uczniów z klasy II d.

Celem zajęć było:
1. Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z kontaktów z grupą nieformalną.
2. Uświadomienie uczniom gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia.
3. Ukazanie uczniom potrzeby walki z niewłaściwymi zachowaniami.
4. Ćwiczenie zachowań asertywnych.

Uczniowie na zajęciach prezentowali w zespołach charakterystykę wybranych grup młodzieżowych, następnie określali pozytywne i negatywne skutki wstępowania do różnego rodzaju grup. Młodzież pracowała metodami aktywnymi, które pobudzały wyobraźnię i twórcze myślenie. W oparciu o zaprezentowaną sytuację, młodzież analizowała przypadek, ustalała i rozważała, jakie decyzje podjąć w sytuacji zagrożenia wciągnięcia do „paczki” oraz podawała plusy i minusy przyjętych rozwiązań. Problem ten okazał się jednym z tych trudniejszych, ale uczniowie współpracując, poradzili sobie z zadaniem.
Uczniowie:
1. Podają negatywne i pozytywne skutki przynależności do grupy.
2. Potrafią rozpoznać zagrożenia płynące ze strony kontaktu z grupą młodzieżową (agresja, narkotyki, alkohol, presja, zaczepki, bójki).
3. Potrafią podać przykłady miejsc i sytuacji (osiedla mieszkaniowe, imprezy masowe), w których mogą spotkać zagrożenia.
4. Wiedzą, jak bronić się przed wciągnięciem do „paczki”.
5. Mają świadomość, w jaki sposób grupa wpływa na ich życie codzienne.
6. Wiedzą, gdzie szukać pomocy (wsparcie rodziny, przyjaciele, pedagog, nauczyciele i inne instytucje).
7. Potrafią podać decyzje i je uzasadnić, jakie podjęliby w razie zagrożenia.

13 lutego 2016 roku grupa uczniów pod opieką nauczyciela wf pana Marka Fiut, ćwiczyła w praktyce – kulturalne kibicowanie udając się na Miejski Stadion Cracovia w Krakowie na mecz kolejki T-mobile Ekstraklasy pomiędzy Cracovią a Górnikiem Zabrze.
Celem wyjazdu było:
1. Przygotowanie uczniów do kulturalnego uczestnictwa i odbioru rozgrywek sportowych.
2. Wpajanie uczniom zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
3. Utrwalenie nawyków kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach.
4. Nabycie umiejętności rozpoznawania zachowań fair play od zachowań niewłaściwych.
5. Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
6. Ukazanie roli  efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie.

Mecz był bardzo emocjonujący, atmosfera niepowtarzalna, uczniowie do dziś opowiadają o swoich wrażeniach z wyjazdu. Po zakończonym meczu, uczniowie – kibice naszego gimnazjum mieli okazję przybić „piąteczki” z piłkarzami swojego ulubionego klubu. Wyjazd pozwolił uczniom w praktyce zastosować wiedzę na temat zdrowej rywalizacji i kibicowania oraz znaczenia pracy grupowej. Podczas szkolnych imprez sportowych pokazują  praktycznie jak być kulturalnym kibicem. 

9 maja 2016 roku odbyły się spotkania uczniów klas I – III z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Starym Sączu na temat „ Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”.  Głównym celem spotkań było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z kontaktów z grupami nieformalnymi oraz wskazanie źródeł gdzie można znaleźć pomoc w przypadku zaistniałego zagrożenia. Prelegent poruszał zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w czasie trwania imprez sportowych, opierał się o ustawy: Ustawę o przeciwdziałanie narkomanii; Ustawę o bezpieczeństwie imprez sportowych oraz o Kodeks  Karny i  Cywilny.  
Młodzież prowadziła dialog z panem policjantem, zadawała interesujące pytania m.in. o konsekwencje demoralizujących zachowań w miejscach publicznych.  Uczniowie podczas spotkań poznali cechy prawdziwego kibica, który ma szacunek do przeciwnika, potrafi radzić sobie z porażką, nie stosuje agresji i przemocy, rozumie skutki chuligańskich zachowań pseudokibiców, identyfikuje się ze swoim zespołem. Uczestnicy poznali również pojęcie zakazu stadionowego i wiele cennych informacji, które mogą wykorzystywać  na co dzień w relacjach społecznych, życiu w grupie i w społeczeństwie.

Uczniowie:
1. Mają świadomość, gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia.
2. Wiedzą, jak bronić się przed wciągnięciem do „paczki”.
3. Potrafią wymienić i opisać grupy nieformalne.
4. Utrwalili konsekwencje demoralizujących zachowań.

Efekty zrealizowanych działań:
1. Uwrażliwienie młodzieży na zagrożenia płynące z różnych grup podwórkowych.
2. Ugruntowanie nawyków kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach.
3. Wskazanie sposobów spędzania czasu wolnego i zasad fair play.
4. Wyćwiczenie postawy asertywnej odmowy.

  Realizacja zadania:       mgr Małgorzata Stelmach
        Koordynator szkolny konkursu: mgr Anita Karpierz


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP