Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO
Sobota - 19 stycznia 2019 Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

PROJEKT „ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO”


20 maja 2016r. w naszym Gimnazjum został przeprowadzony  przez Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD z Nowego Sącza projekt „Zanim będzie za późno”.   Uczniowie klas I – III gimnazjum w dwóch grupach po sześć klas, przez 90 minut uczestniczyły w spotkaniu na sali gimnastycznej.
Celem spotkań było:
1. Przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych.
2. Ograniczenie czynników ryzyka używania alkoholu i  narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym lub rówieśniczym.
3. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem alkoholu i innych  używek.
4. Nabycie przez młodzież wiedzy na temat drogi do uzależnienia oraz uświadomieniu zagrożeń wynikających z wkroczenia na „ścieżkę inicjacyjną”.
Spotkania młodzieży z realizatorami projektu podzielone zostały na części:
I.        Część profilaktyczno – animacyjno - artystyczną obejmowała wykład z prezentacją multimedialną specjalisty do spraw profilaktyki, część artystyczną z pokazem filmowo-fotograficznym, interaktywną dyskusję z uczestnikami, ćwiczenia z elementami wykładu profesjonalnego coacha i trenera komunikacji interpersonalnej oraz elementy psychodram – żywej interakcji z młodzieżą.
II. Część edukacyjno-artystyczną w formie koncertu obejmowała również pokaz filmowo-fotograficzny. Tematem przewodnim była prezentacja utworów artystów, których kariera i życie zakończyły się dramatycznie w wyniku uzależnienia (m.in.Bob Marley, Amy Winehouse, Ryszard Riedel, Janis Joplin, Eric Clapton,Jim Morrison
III. Dyskusja z młodymi ludźmi.

Uczniowie po realizacji projektu:
1. Nabyli wiedzę na temat faktów i stereotypów związanych z narkotykami i innymi używkami.
2. Znają alternatywy dla używek oraz możliwości konstruktywnego spędzania czasu wolnego
3. Wiedzą w  jaki  sposób działa i jak tworzy się droga do uzależnienia.
4. Rozwinęli umiejętność obserwacji otoczenia i uczenia się pozytywnych wzorców.
5. Poznali znaczenie pasji dla zdrowego stylu życia.

W tym dniu gimnazjaliści uczestniczyli również w szkolnej akcji profilaktycznej, podczas długich przerwa rozdawane były ulotki tematyczne, można było rozwiązać krzyżówki oraz pokonać tor przeszkód w specjalnych alkogoglach.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP