Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / KONKURS „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” / Zadanie 7
Piątek - 27 maja 2022 Amandy, Jana, Juliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Zadanie 7


„Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”.


Wykonanie:Realizacja zadania konkursowego pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność” przebiegała w naszej szkole wieloetapowo:
 
1. W obecnym roku szkolnym kontynuowana była zbiórka plastikowych nakrętek pod hasłem „Uśmiech za uśmiech”, która w naszej szkole prowadzona jest od pięciu lat. W zbiórkę angażują się nie tylko uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, ale też przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Podegrodziu przy wsparciu rodziców dbających, aby żadna nakrętka się nie zmarnowała. Nakrętki są segregowane przez wolontariuszy i przekazywane do firmy recyklingowej. Dochód z ich sprzedaży przelewany jest bezpośrednio na konto podopiecznego fundacji  „Zdążyć z pomocą”, a jednocześnie niepełnosprawnego ucznia klasy V Szkoły Podstawowej w Podegrodziu.
Celem zbiórki nakrętek jest promocja wychowania ekologicznego, w tym nauka segregacji, łączenie przyjemnego z pożytecznym, a szczególnie pomocy potrzebującym.
Akcja „nakrętkowa”:
a) pozwala uświadomić wszystkim  jak ważne jest bezinteresowne niesienie pomocy  najbardziej potrzebującym,
b) w procesie kształtowania postaw społecznych, uczy uczniów tworzenia stałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu.

2. W działania na rzecz osób niepełnosprawnych od wielu lat włącza się Koło Teatralne "BIS" działające w naszej szkole. Uczniowie wraz z opiekunami p. Małgorzatą Janur  i p. Agatą Nawojowską przygotowali spektakl dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gostwicy. Dnia 9 lutego 2016 r. na coroczne karnawałowe spotkanie pod hasłem "Ostatki " z Kopciuszkiem przybyło wielu gości. Impreza rozpoczęła się od obejrzenia spektaklu teatralnego pt. „Kopciuszek”. Już w jego trakcie zabrzmiały piękne walce, podrywające wszystkich do tańca. Przedstawienie spodobało się gościom, czego potwierdzeniem były gromkie brawa oraz uśmiechy na twarzach. Po przedstawieniu przyszła pora na  wspólną zabawę i poczęstunek.
Współpraca młodzieży gimnazjalnej z osobami niepełnosprawnymi  służy szeroko pojętej integracji, uczyć młodzież otwartości na problemy innych, uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka. Wspólne spotkania skłaniają uczniów do refleksji m.in., że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi uczestnikami społeczeństwa, że każdy z nas jest promykiem, który rozświetla codzienność.


3. Hasło przewodnie tego zadania :"Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność" stało się inspiracją dla kilku uczniów z klas drugich. Stworzyli oni grupę, która metodą projektu postanowiła sprawdzić, jak osoba niepełnosprawna czułaby się w naszej szkole. Ich opiekunami zostali: p. A. Karpierz,                   p. J. Janik i p. M. Fiut.  Po wielu przemyśleniach i dyskusjach stwierdzili, że najlepiej uczyć się na własnej skórze. W poniedziałek, 11 kwietnia zrealizowali swój eksperyment. Z każdej klasy wybrano jednego przedstawiciela, który od rana do piątej lekcji miał funkcjonować jako  osoba niepełnosprawna. Uczestnicy losowali kartki, na których była opisana ich niepełnosprawność - byli niesłyszący, niewidomi, inwalidzi na wózku lub chodzący o kulach. Poza tym każdy otrzymywał dodatkowe zadanie, które należało rzetelnie wykonać: np. wypożyczyć książkę z biblioteki, pełnić obowiązki dyżurnego, itp. Grupa projektowa przez cały dzień nadzorowała przebieg eksperymentu  (fotografowała, obserwowała, przeprowadzała wywiady). Zwieńczeniem  tych działań była lekcja wychowawcza przeprowadzona przez wychowawców wg wcześniej przygotowanego scenariusza pod tym samym tytułem, na której uczniowie pracowali głownie metodą warsztatową. W czasie tych zajęć osoby, które wcieliły się w niepełnosprawnych  dzieliły się z pozostałymi swoimi odczuciami. Wskazywały, co sprawiało im największą trudność, czy mogli liczyć na pomoc i życzliwość społeczności szkolnej.
W celu uzyskania pełniejszej odpowiedzi na pytanie: "Jak osoba niepełnosprawna czułaby się w naszej szkole?" przedstawiciele grupy badawczej postanowili dotrzeć do niepełnosprawnego absolwenta, który w ubiegłym roku zakończył edukację w naszym gimnazjum. Poprosili Grzegorza o nagranie kilku słów na temat tego, jak  czuł się w naszej szkole. Nagranie to uczniowie umieścili w prezentacji multimedialnej, która podsumowuje cały eksperyment. W prezentacji przedstawili także analizę krótkiej ankiety związanej z niepełnosprawnością (załącznik nr 3).
Każdy człowiek, każdy z nas  ma coś do zaoferowania innym , niezależnie od urody, zdrowia czy stopnia sprawności. Każdy jest nośnikiem pewnych dyspozycji i wartości, może powodować u innych osób pozytywne zmiany, wyzwalać dobre przeżycia i motywacje.


4. Opisana powyżej akcja stała się  między innymi kołem napędowym do podjęcia kolejnych działań związanych z osobami niepełnosprawnymi.  Aż 13 gimnazjalistów wzięło udział w konkursie literackim  "Niepełnosprawność niejedno ma imię..." zorganizowanym w ramach  Gminnych Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Pisali oni głównie opowiadania i felietony, a jedna z uczennic  po udziale  w eksperymencie opisała właśnie swoje przeżycia w opowiadaniu pt: "Jak trudno żyć w mroku..." (była osobą niewidomą). Swoją pracę zakończyła następującym zdaniem: "Na szczęście większość ludzi ma w sobie mnóstwo empatii - są życzliwi i właściwie reagują na obecność naszych niepełnosprawnych kolegów, a oni są wśród nas. W końcu inny, nie znaczy gorszy...". Świadczy to, iż właściwie realizowane jest przesłanie Gminnych Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, których celem jest propagowanie postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych. (ciąg dalszy przy punkcie 4, z którym stanowi całość). Wyraźnie zarysowują się słowa  Patrycji Sojka, psycholog pracującej z  podopiecznymi WTZ w Gostwicy: „ Boimy się zwykle tego czego nie znamy, a dzisiejszy dzień ma na celu właśnie przełamywanie stereotypów i barier, które są w naszych głowach. Większość osób z niepełnosprawnością, tak samo jak większość osób pełnosprawnych, prowadzi zwyczajne życie, starając się zaspokoić swoje codzienne potrzeby. Tymi naszymi codziennymi potrzebami, niezależnymi od stopnia sprawności, są przede wszystkim akceptacja i szacunek ze strony innych ludzi. W akceptacji i szacunku wspaniałe jest to, że nie tylko ich potrzebujemy, lecz także możemy dawać je innym”.


5. Od marca 2016r. do listopada 2016r. realizowany jest przez piętnastu wolontariuszy z klas I gimnazjum pod opieką pedagoga szkolnego, projekt o nazwie „Zabawa i rehabilitacja po lachowsku” przy współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gostwicy. Celem spotkań jest integracja, wspólne podejmowanie wyzwań w atmosferze życzliwości i zrozumienia a także działania w zakresie profilaktyki uzależnień i  rozwijania wolontariatu.
 Cykl spotkań rozpoczęły zajęcia artystyczne młodzieży pod opieką wykwalifikowanej kadry pracowników WTZ. Wolontariusze po przydziale zdań zostali podzieleni na grupy i dołączeni do uczestników warsztatów, którzy wyczarowywali piękne dzieła (wielkanocne kartki, dekoracje i in).  Młodzież  gimnazjalna z zapałem zabrała się do pracy oraz integracji  z podopiecznymi WTZ.
21 kwietnia w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu odbyło się spotkanie wszystkich odbiorców  projektu z wyjątkowym gościem Stanisławem Kmiecik – niepełnosprawnym malarzem malującym ustami i nogami, który podczas spotkania opowiedział swoją historię, jak radzi sobie z niepełnosprawnością, jak rozwija swoje pasje oraz o kontaktach społecznych. W trakcie spotkania uczestnicy poznali też  pięcioletnią Martynkę, która rozpoczęła swoją przygodę z malowaniem nogami. Artyści stworzyli niezapomniane prace, które można ogladać w Bibliotece Gminnej. Po zakończonym spotkaniu, wspólnych fotkach wolontariusze z Podegrodzia pod opieką szkolnego koordynatora projektu pani Anity Karpierz obejrzeli przygotowaną wystawę.
5 maja wolontariusze pod opieką pedagoga szkolnego udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na obchody drugich Gminnych Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Podczas wspólnego spotkania wolontariusze i uczestnicy warsztatów wysłuchali „Krótkiego wykładu o godności” wygłoszonego przez ks. prałata Józefa Wałaszka, obejrzeli liczne prezentacje i filmy oraz przedstawienie „Mały książę” w wykonaniu części podopiecznych WTZ. W trakcie  przerwy były wspólne zdjęcia i rozmowy. Następnie zebrani wysłuchali wykładu pracownika naukowego Akademii Pedagogicznej i psycholog WTZ na temat niepełnosprawności, gdzie padły m.in. słowa „... bądź sobą, szukaj własnej drogi.”
Czym jest niepełnosprawność? Tylko cząstką mnie... powiedziała kolejna przedmówczyni Weronika Odziomek, psycholog z niepełnosprawnością ruchową (wyróżniona w konkursie „Lady Di”). Pani Weronika dała wzruszające świadectwo swojego życia, które każdego chwyciło za serce, a zarazem zmotywowało do bycia lepszym, do stawiania sobie wymagań oraz do walczenia o swoje marzenia.  Na zakończenie odbyło się  ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród w konkursie literackim na opowiadanie/esej na temat  "Niepełnosprawność niejedno ma imię...".
Zaobserwowano, iż w  procesie integracji osób sprawnych – uczniów  z niepełnosprawnymi,         podopiecznymi WTZ wzrosło wzajemne zrozumienie i akceptacja, umocniła się spójność. Uczniowie obcując z osobami w jakiś sposób pokrzywdzonymi przez los nauczyli się innego podejścia do problemu niepełnosprawności. Bogatsza stała się ich wiedza na temat niepełnosprawności, jej przyczyn i przejawów oraz wzorców zachowań względem osób niepełnosprawnych.

Dalsze działania zaplanowane w ramach projektu „Zabawa i rehabilitacja po lachowsku”:
10 – 20 maj 2016 rok – zbiórka maskotek
25 czerwiec 2016 rok – impreza plenerowa
Wrzesień 2016 rok – integracyjne spotkanie sportowe
Listopad 2016 rok – impreza andrzejkowa – podsumowanie.

 
 Realizacja zadania:       mgr Joanna Janik
mgr Anita Karpierz
mgr Marek Fiut

        Koordynator szkolny konkursu: mgr Anita Karpierz© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP