Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / KONKURS „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” / Zadanie 5
Piątek - 27 maja 2022 Amandy, Jana, Juliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Zadanie 5.
„Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”

Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD
20.05.2016r.

W ramach zadania konkursowego na temat:  „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?” w naszej szkole podjęto różnorodne działania.

W dniu 20 maja 2016 roku odbyła się akcja ogólnoszkolna w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „Pod dobrą opieką” oraz w ramach kampanii „Narkotyki? To mnie NIE KRĘCI!”, do których przystąpiła nasza szkoła i gmina.   W trakcie akcji uczniowie mogli zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na korytarzach szkolnych i gazetkach ściennych (dotyczącymi używek, ich szkodliwości, faz uzależnienia oraz  sposobami bronienia się przed nałogami). Podczas długich przerw na głównym holu znajdował sie punkt z ulotkami tematycznymi, prowadzony przez wolontariuszki; uczniowie brali udział w konkurencjach: celność trafienia woreczka do bramki, slalom między pachołkami, przejście po skakance rozłożonej w linii prostej, a wszystko to w założonych alkogoglach (specjalnych okularach – symulujących zaburzenia widzenia i zdolności ruchowych , których doświadcza człowiek pod wpływem alkoholu). Uczniowie rozwiązywali krzyżówki tematyczne, które pozwoliły na utrwalenie wiedzy o szkodliwości używek  ale też zwracały uwagę na kwestie zdrowia i promowanie bezpiecznego oraz zdrowego stylu życia.

Celem akcji było:
1. Pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami.
2. Kształtowanie wśród młodzieży postaw prozdrowotnych.
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
4. Osłabianie czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących.
5. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym wśród uczniów.
6. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
7. Kształtowanie u młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

Uczniowie po przeprowadzonej akcji:
1. Posiadają usystematyzowaną wiedzę na temat uzależnień.
2. Potrafią przedstawić zagrożenia wynikające z uzależnienia od tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.
3. Wyposażeni są w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy stanu własnego zdrowia.
4. Wiedzą jak prowadzić zdrowy styl życia.

20 maja w naszej szkole miało miejsce kolejne przedsięwzięcie związane z wykonaniem zadania 5, a mianowicie projekt „Zanim będzie za późno”  zrealizowany przez Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD. Uczniowie klas I – III podzieleni zostali na dwie grupy, które po 90 minut uczestniczyły w spotkaniu na sali gimnastycznej.
Celem spotkań było:
1. Przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych.
2. Ograniczenie czynników ryzyka używania alkoholu i  narkotyków związanych ze środowiskiem rodzinnym lub rówieśniczym.
3. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem alkoholu i innych  używek.
4. Nabycie przez młodzież wiedzy na temat drogi do uzależnienia oraz uświadomieniu zagrożeń wynikających z wkroczenia na „ścieżkę inicjacyjną”.

Spotkania młodzieży z realizatorami projektu podzielone zostały na części:
I.        Część profilaktyczno – animacyjno - artystyczną obejmowała wykład z prezentacją multimedialną specjalisty do spraw profilaktyki, część artystyczną z pokazem filmowo-fotograficznym, interaktywną dyskusję z uczestnikami, ćwiczenia z elementami wykładu profesjonalnego coacha i trenera komunikacji interpersonalnej oraz elementy psychodram – żywej interakcji z młodzieżą.
II. Część edukacyjno-artystyczną w formie koncertu obejmowała również pokaz filmowo-fotograficzny. Tematem przewodnim była prezentacja utworów artystów, których kariera i życie zakończyły się dramatycznie w wyniku uzależnienia (m.in.Bob Marley, Amy Winehouse, Ryszard Riedel, Janis Joplin, Eric Clapton,Jim Morrison
III. Twórcze elementy psychodramy oraz interaktywna dyskusja z młodymi ludźmi.

Uczniowie:
1. Nabyli wiedzę na temat faktów i stereotypów związanych z narkotykami i innymi używkami.
2. Znają alternatywy dla używek oraz możliwości konstruktywnego spędzania czasu wolnego
3.  Wiedzą w  jaki  sposób działa i jak tworzy się droga do uzależnienia.
4.  Rozwinęli umiejętność obserwacji otoczenia i uczenia się pozytywnych wzorców.
5. Poznali znaczenie pasji dla zdrowego stylu życia.

    Realizacja zadania:       mgr Anita Karpierz
mgr Gracjana Kos
        Koordynator szkolny konkursu: mgr Anita Karpierz© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP