Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / KONKURS „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” / Zadanie 8
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka


Zadanie 8


„Nie jesteś sam”. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, w stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”;
gdzie szukać pomocy.


12 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie grupy projektowej – uczniów  z klas I – III  z kierownikiem  Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu, panią  Barbarą Grabiak. Podczas spotkania prelegentka przybliżyła uczniom  pracę OPS w Podegrodziu:
1. Czym zajmuje się ośrodek?
2. Na jaki rodzaj pomocy mogą liczyć dzieci?
3. Na jaki rodzaj pomocy mogą liczyć dorośli mieszkańcy gminy.
4. Wyjaśniła pojęcia: osamotnienia, biedy, eurosieroctwa.
5. W jaki sposób zwracać się do ośrodka?
Na zakończenie spotkania pani kierownik podała źródła - adresy stron internetowych, na których można znaleźć informacje dotyczące pracy ośrodka, sposobu komunikacji z ośrodkiem, numery telefonów zaufania.
Po prelekcji uczniowie z wyżej wymienionej grupy wraz z opiekunami przygotowali prezentację pod tytułem „ Nie jesteś sam”.

Prezentacja zawierała:
1. Filmiki przedstawiające sytuacje i przykłady zachowań, w których  ktoś  potrzebuje pomocy:
a) cyberprzemoc
b) przemoc w rodzinie
c) sieroctwo społeczne lub eurosieroctwo
d) bieda
e) choroba, niepełnosprawność fizyczna.

2. Nazwy instytucji, do których można się zgłosić z prośbą o pomoc i numery telefonów  zaufania.
3.  Sposoby pomocy osobom w potrzebie oraz  zapobieganie odrzuceniu społecznemu.

Podczas kolejnego spotkania uczniowie grupy projektowej opracowali scenariusz lekcji wychowawczej, która odbyła się 16.05.2016 roku  w klasa I –III. Zajęcia w każdej klasie przeprowadzili uczniowie grupy zadaniowej, pod opieką wychowawców poszczególnych klas.
Efektem lekcji wychowawczej było wykonanie przez każda klasę plakatu związanego z tym tematem. Prace zostały zaprezentowane na gazetce w holu szkoły.


Z powyższych działań wynika, że:

1. Uczniom naszej szkoły nie są obce problemy ludzi potrzebujących pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
2. Potrafią zauważyć i rozpoznać osobę, która ma problem i potrzebuje pomocy.
3. Rozumieją potrzebę niesienia pomocy i szukają rozwiązań sytuacji w grupie.
4. Potrafią też efektywnie współpracować  w grupie.

Realizacja zadania:       mgr Barbara Skoczeń
mgr Agata Pasiut

 Koordynator szkolny konkursu: mgr Anita Karpierz 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP