Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / KONKURS „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” / Zadanie1
Piątek - 27 maja 2022 Amandy, Jana, Juliana      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Zadanie 1

Debata uczniowska nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.

Uczniowie Gimnazjum w  Podegrodziu 24.04.2016 roku obejrzeli prezentację multimedialną ,,Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel  przygotowaną przez grupę uczniów pod kierownictwem p. mgr Teresy Kulak.  Prezentacja zawierała informacje na temat prawa i jego dziedzin, informowała o prawach jakie posiada uczeń, obywatel, zawierała charakterystykę polskich symboli narodowych, przybliżała dokumenty określające prawa i obowiązki ucznia, obywatela oraz wyjaśniła  co to jest demoralizacja. Prezentacja w sposób jasny wyjaśniała trudne pojęcia i przekazywała informacje dotąd uczniom nieznane. Systematyzowała wiedzę zdobytą przez nich w zakresie wychowania obywatelskiego. W oparciu o informacje zdobyte w pokazie uczniowie rozwiązywali test pt: ,,Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Zawierał on piętnaście  pytań zarówno zamkniętych jak i otwartych. Pytania były tak sformułowane, aby udzielanie odpowiedzi przyczyniło się do systematyzacji
 i utrwalenia zdobytej wiedzy. Pobudziły uczniów do myślenia oraz doskonaliły umiejętności związane z pracą w grupie. Pytania do testu zostały opracowane przez uczniów kl. IIa i IIb pod kierownictwem p. mgr Haliny Iwan. Z analizy testów można wnioskować,  że uczniowie utrwalili  wiadomości  zdobyte podczas  oglądania prezentacji. Do testu przystąpiło 246 uczniów kl. I-III  gimnazjum.  Następnie uczniowie każdej klasy pod kierunkiem nauczycieli przeprowadzili debatę w oparciu o następujące pytania:
 
1. Które prawa  są przestrzegane, a które łamane przez młodzież?
2. Dlaczego powinniśmy przestrzegać prawa ?
3. Po co nam potrzebne państwo?

Po zakończonej debacie/odbyło się  12 debat/ uczniowie  zapisywali wnioski na kartkach.
Forma debaty okazała się bardzo ciekawa i atrakcyjna. Pozwoliła wczuć się w rolę świadomego obywatela i ucznia szkoły. Uczniowie chętnie wyrażali swoją opinię i polemizowali  z opiniami swoich kolegów. Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie w prawidłowy sposób określali pojęcia: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.  Zauważyli wiele negatywnych postaw i zachowań młodzieży i dorosłych. Debata uświadomiła uczniom,  że swoją postawą kształtują rzeczywistość i mają wpływ  na przyszłość swoją i swojego  kraju. Doceniają posiadanie suwerennego państwa, w którym mogą czuć się bezpiecznie.
Podczas debaty uczniowie  zauważyli,  że wiele praw jest przestrzeganych np.: do nauki, wolności słowa,  religii, znają i   korzystają z nich. Do łamanych  należy zaliczyć: częste wagary, palenie papierosów, zażywanie wszelkich używek, wulgaryzmy, niszczenie mienia, brak szacunku do nauczycieli. Uczniowie uznali, że przestrzeganie prawa przyczynia się do ładu społecznego, a jego łamanie jest karane. Bez prawa stanowilibyśmy masę ludzką, którą rządzą anarchia i chaos. Przestrzeganie prawa  wpływa na spadek przestępstw i zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Prawo nakazuje uczęszczać do szkoły, brak takiego nakazu rodziłby demoralizację. W/g  uczniów państwo jest potrzebne, ponieważ mamy poczucie swojego miejsca na ziemi. Państwo tworzy określony naród, ze swoimi tradycjami,  przeszłością historyczną z którą się identyfikujemy. Daje poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa oraz wspiera obywateli w trudnych sytuacjach. Państwo posiada granice, które są strzeżone i których przekroczyć nie wolno, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa obywateli.
 Podczas realizacji tego zadania uczniowie mieli okazję dogłębnie przeanalizować pojęcia i informacje, które pozornie wydają się łatwe. W sposób właściwy zrozumieli pojęcia i treści im przekazywane.

   Realizacja zadania:    mgr Teresa Kulak
  mgr Halina Iwan

Koordynator szkolny konkursu: mgr Anita Karpierz


 

 

 


 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP