Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / V Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej ‘LET’S SING AND PLAY’
Piątek - 14 grudnia 2018 Alfreda, Izydora, Zoriny      - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka


V Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej
‘LET’S SING AND PLAY’

pod honorowym patronatem
Marka Pławiaka Starosty Powiatu Nowosądeckiego w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu Konkurs odbędzie się 15 czerwca 2016 (środa)
o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Plik do pobrania (.doc)


Szkoły podstawowe  9:00 – 11:30
Gimnazja 12:00 – 15:00


‘Where music you can hear,
Come in and meet the good host.
For bad people never sing,
This is the truth known here the most’
Translated from J.W. Goethe

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4 – 6 oraz gimnazjów
z terenu powiatu nowosądeckiego, którzy będą występować
w czterech kategoriach (ZMIANA OD 2015 ROKU):
I KATEGORIA: JĘZYK ANGIELSKI – „Szkoły Podstawowe” klasy 4-6   (zespół muzyczno-wokalny)
II KATEGORIA: JĘZYK ANGIELSKI – „Szkoły Podstawowe” klasy 4-6    (soliści i duety)

III KATEGORIA: JĘZYK ANGIELSKI – „Gimnazja”      (zespół muzyczno-wokalny)      
IV KATEGORIA: JĘZYK ANGIELSKI – „Gimnazja”      (soliści i duety) 
I.  Cele konkursu:
-  Motywowanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych
-  Kształtowanie postaw czynnego udziału w kulturze
-  Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań młodzieży
-  Prezentowanie uzdolnień językowych, wokalnych i muzycznych
-  Stworzenie możliwości szlachetnego współzawodnictwa
-  Doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną
-  Umożliwienie realizacji marzeń i ambicji
-  Kształtowanie poczucia własnej wartości
-  Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień
-  Promocja Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych im. bł. O. St. 
   Papczyńskiego w Podegrodziu


II. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikami konkursu mogą być reprezentanci wyłonieni w eliminacjach szkolnych.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez wysłanie wypełnionej wyłącznie
w wersji elektronicznej karty zgłoszenia (w załączniku) do dnia 3 czerwca 2016 roku na fax lub adres e – mail:
tel/fax: 18 4459755 , e – mail:
gim_podegrodzie@iap.pl
(prosimy nie uzupełniać kart zgłoszenia pismem odręcznym)
3. W konkursie mogą brać udział zespoły muzyczno – wokalne, duetyi soliści.
4. Uczniowie mogą występować z własnym akompaniamentem muzycznym (mile widziane) albo śpiewać
z podkładem muzycznym zapisanym  na zewnętrznym nośniku.
5. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 10 osób, a czas występu każdego zespołu nie może przekroczyć 8 minut.
6. Soliści i duety prezentują występy nie przekraczające 6 minut.
7. Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie dwie formacje   muzyczno – wokalne.
8. Jeden uczeń może reprezentować swoją szkołę tylko w jednej formacji
9. Utwory nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
10. Ze względu na formę przyznawania nagród w konkursie, opiekunowie są proszeni o czytelne podanie
pełnej listy imion i nazwisk uczestników z wyraźnym wskazaniem na zespoły, duety, solistów oraz pełnione
przez uczniów funkcje – wokal, instrumenty itp.

III. Kryteria oceny:
1.  Poprawność językowa (1 –10 pkt)
2.  Jakość  wykonania  pod  względem  czystości  dźwięków, rytmiki  oraz  
     akompaniament własny (1 – 10 pkt)
3.  Poziom trudności (1 – 5 pkt)
4.  Wrażenie artystyczne (1 – 5 pkt)

IV. Ocena i nagrody:
1. Jury przyznaje miejsca od I do III w każdej z kategorii.
2. Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.
3. Każdy zespół otrzyma dyplom uczestnictwa.

V. Postanowienia końcowe:
1. Koszty delegacji i uczestnictwa w konkursie pokrywają instytucje delegujące uczniów/uczestników.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podejmowania w razie konieczności decyzji niezawartych
w regulaminie w dniu ogłoszenia konkursu oraz do interpretowania postanowień w nim zawartych.
3. Uczestnicy konkursu zgłaszający chęć udziału w konkursie oraz ich opiekunowie akceptują powyższe
postanowienia regulaminu, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, a także
zdjęć w celach promocyjnych Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Podegrodziu.
Uczestnicy i opiekunowie przyjmują także do wiadomości fakt, że informacje te mogą pojawić się
na stronie internetowej szkoły organizującej konkurs, na stronie internetowej Urzędu Gminy Podegrodzie
i Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu oraz w lokalnych mediach.

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: Grzegorz Krawczyk, Anna Wideł, Małgorzata Stelmach, Monika Weremczuk


PRZEWIDZIANO ATRAKCYJNE NAGRODY
ZAPRASZAMY!!!


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP