Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2014 - 2015 / W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL
Sobota - 19 stycznia 2019 Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

„W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück"

Wyróżnienie dla Jolanty Mrówki w I Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim - „W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück" Dnia 30 kwietnia 2015 r. odbył się I Wojewódzki Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Został on zorganizowany z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłodnem, pana Romana Ciesielczyka, a podstawę do ogłoszenia konkursu stanowiła Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.
 Głównymi celami konkursu było:
• popularyzacja twórczości poetek obozowych z KL Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień byłych więźniarek tegoż
obozu
• uczenie świadomego odbioru dzieł kultury
• zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą, a życiem kraju i narodu
• propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości Ojczyzny
• zapoznanie z losami więźniarek
• kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego, ojczystego języka oraz kulturę słowa
• promowanie utalentowanej młodzieży.
 Patronat nad konkursem objęli: dr Wanda Półtawska, Władysław Pazdan – Wójt Gminy Limanowa, Jan Puchała – Starosta
Limanowski, Małopolski Kurator Oświaty. W pracach jury wzięli udział: Przewodniczący jury pan Andrzej Róg – aktor teatru STU w Krakowie, pani Ewa Ablewicz-Rzeczkowska – wydawca Informacyjnej Agencji Radiowej, dziennikarka Polskiego Radia, pan Paweł Zastrzeżyński – reżyser filmowy oraz z ramienia gospodarzy pani Ewa Tobiasz – nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Kłodnem.
  Uczestników i gości zaproszono do wysłuchania występu Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej pod
przewodnictwem Pani Haliny Dyczek. Można było się wsłuchać w wzruszający repertuar patriotyczno-sakralny.
    Następnie zaczęła się prezentacja utworów przygotowanych przez poszczególnych uczestników. O miano zwycięzcy w konkursie
walczyło 50 recytatorów indywidualnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy przybyli wraz ze swoimi opiekunami. Przedstawili oni wybrany przez siebie utwór poetycki oraz fragment prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück.    Uczestnicy zaprezentowali  wysoki poziom rozumienia interpretowanego tekstu oraz dużą wrażliwość na przekazywane treści. Całości przysłuchiwała się licznie zgromadzona widownia wraz z gościem honorowym Panią Wandą Półtawską - byłą więźniarką obozu KL Ravensbrück i jedną z „królików”, na których dokonywano eksperymentalnych operacji medycznych.
    Po części konkursowej jury udało się na naradę, a głos zabrała Pani dr Wanda Półtawska, która podzieliła się wspomnieniami z czasów
przeżytych w obozie i przypomniała zgromadzonym o dziedzictwie pozostawionym przez więźniarki, a zwracając się szczególnie do młodzieży wezwała ich do pamięci o historii swojego kraju. Zwracając się do młodych słowami Świętego Jana Pawła II, aby zastąpić „cywilizację śmierci i nienawiści”- „cywilizacją miłości i życia”, zwróciła uwagę na znaczenie przyjaźni i bezinteresownej miłości w życiu każdego człowieka oraz przestrzegała przed egoizmem i ślepym naśladowaniem złych zachowań przedstawianych w mediach. Z kolei dorosłym przypomniała o obowiązku pomocy w rozwoju rozumu młodego człowieka, wpajaniu mu wartości najwyższych, jakimi były i nadal są BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
Po wystąpieniu honorowego gościa uczestnicy wraz z opiekunami udali się na odpoczynek połączony z poczęstunkiem.
 Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. I a – JOLANTA MRÓWKA pod kierunkiem polonistki - p. Agaty Nawojowskiej.
Jolanta zdobyła II Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie. Chwalono ją przede wszystkim za szlachetności recytacji. Zaprezentowała wiersz Marii Zientary-Malewskiej pt. „Wspomnienia z Ravensbrück” oraz fragment prozy pochodzący z książki Wandy Półtawskiej „I boję się snów”. Warto podkreślić, że uczennica zmagała się z tekstem, podczas gdy na sali była obecna autorka książki – p. Wanda Półtawska.   Zwycięzcy konkursu, jak i pozostali uczestnicy, otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez: Urząd Gminy w Limanowej, Wójta Gminy Limanowa, Starostę Limanowskiego, Wydawnictwo św. Pawła z Częstochowy, Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Boskiej w Limanowej.

http://www.radiomaryja.pl/informacje/poezja-wiezienna-z-ravensbruck/

https://www.youtube.com/watch?v=kfIX1nNkvsI

http://www.tv28.pl/5752-z-madrosci-serca-wojewodzki-konkurs-recytatorski-ravensbr%C3%BCck
 
 

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP