Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2014 - 2015 / Nagrody dla nauczycieli 2014
Poniedziałek - 10 grudnia 2018 Danieli, Bohdana, Julii      - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

Wyróżnieni nauczyciele naszej szkoły

W dniu 22 października 2014 roku o godzinie 11:00 nauczyciele Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu - pani Teresa Kulak oraz pan Grzegorz Krawczyk - zostali wyróżnieni za swoją pracę podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyło się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
 Pani Teresa Kulak otrzymała Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty, która przyznawana jest dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Pan Grzegorz Krawczyk został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, przyznawanym za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
 Nagrody i odznaczenia wręczał osobiście Małopolski Kurator Oświaty - pan Aleksander Palczewski wraz z Wicewojewodą Województwa Małopolskiego - panem Andrzej Harężlakiem. Przedstawiciele władz oświatowych oraz samorządowych w trakcie swoich przemówień podkreślali doniosłość pracy nauczyciela w kształtowaniu i inspirowaniu młodych ludzi, a także imponujące wyniki edukacyjne Małopolski w skali kraju.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP