Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / strony_2013_2014 / Podegrodzie w Miasteczku Galicyjskim
Niedziela - 9 grudnia 2018 Anety, Leokadii, Wiesława      - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

Prezentacja projektu "Kochamy Cie Ziemio Podegrodzka" na konferencji w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu

28 maja w Miasteczku Galicyjskim odbyło się spotkanie poświęcone wykorzystaniu zasobów historycznych i kulturowych regionu w edukacji dzieci i młodzieży. W sali ratusza zgromadzili się nauczyciele i dyrektorzy szkół, przedstawiciele kuratoriom i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Obejmowało ono prelekcje i prezentacje ukazujące wykorzystanie bogactwa kulturowego swojej „Małej ojczyzny” w działaniach edukacyjnych. Zapoznawały one zebranych ze sposobami prowadzenia działań w celu budowania tożsamości uczniów,  przywiązania do tradycji, poczucia więzi z regionem a także kształtowania postawy szacunku dla innych kultur.

Spotkanie rozpoczął występ „Małego Podegrodzia” prezentującego tradycyjne tańce.  Młodzież w regionalnych strojach umiejąca posługiwać się piękną gwarą, mająca świadomość przynależności kulturowej to żywy przykład wychowania w oparciu o „zasoby kulturowe”.

Jednym z prelegentów był pan Jacek Kula, który zaprezentował realizację projektu „Kochamy cię, ziemio podegrodzka”, którego finał miał miejsce w na scenie GOK – u w Podegrodziu w maju 2013r. Przedstawił cele przedsięwzięcia, sposób pracy nad realizacją różnorodnych zadań wskazując na duże zaangażowanie młodzieży i opiekunów, ich współpracę i umiejętność koordynacji. Prezentacja zilustrowana ciekawymi zdjęciami spotkał się z uznaniem.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP