Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / strony_2013_2014 / Debata 2014
Niedziela - 9 grudnia 2018 Anety, Leokadii, Wiesława      - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

DEBATA  "Jak młodzież naszej gminy może wpłynąć na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć  w demokracji"

Zaczął się gorący okres debat! Młodzi aktywni gimnazjaliści z Podegrodzia dyskutują o tym, co zrobić, żeby młodzież chętniej brała udział w życiu społecznym

1 czerwca odbędą się XX obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tegorocznej rekrutacji do niego udział wzięli uczniowie gimnazjum im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu. Warunkiem kwalifikacji było przeprowadzenie debaty skłaniającej do refleksji nad tym, co daje możliwość funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie europejskim. Młodzież dyskutowała o tym, jakie widzą dla siebie szanse, a jakie trudności i ograniczenia, w jaki sposób mogą uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym regionu, Polski i Europy.

W tym roku gimnazjaliści Adam Kwoka i Bartłomiej Białas podjęli wyzwanie i zgłosili swoją kandydaturę na mandat poselski. Szkolnym koordynatorem realizacji projektu była pani Teresa Kulak, nauczycielka historii i wos-u.

Dnia 03.04.2014 o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu odbyła się debata „Jak młodzież naszej gminy może wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji”. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Radny Powiatu Nowosądeckiego pan Zenon Szewczyk, Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie pan Dariusz Kowalczyk, Sekretarz Rady Gminy pan Piotr Lachowicz, Radny Gminy Podegrodzie pan Sławomir Czop, jak również Dyrektor ZSPG w Podegrodziu pani Krystyna Dąbrowska, Zastępca ZSPG pani Małgorzata Liber, współzałożycielka WTZ w Gostwicy pani Maria Krężołek i pani Agata Zarabska – współzałożycielka CKSR w Olszanie. Debata rozpoczęła się od przemówienia Dyrektor Zespołu pani Krystyny Dąbrowskiej, która powitała wszystkich przybyłych gości i uczestników dyskusji. Następnie zgromadzeni zapoznali się z wynikami sondy przeprowadzonej przez Bartłomieja Białasa i Adama Kwokę - dotyczącej niskiej frekwencji w wyborach do Europarlamentu. Gdy uczestnicy debaty przedstawili dotychczas podjęte działania mające na celu aktywizowanie młodych i włączanie ich w życie społeczne, młodzież przystąpiła do pracy w zespołach. Zadaniem każdego z zespołów było wypracowanie możliwych płaszczyzn współpracy młodych z poszczególnymi podmiotami naszej gminy. Efekty pracy zespołów pokazały, że jest wiele możliwości. Wspólnym pomysłem wypracowanym niezależnie przez wszystkie zespoły była idea stworzenia gminnego forum internetowego, na którym młodzież mogłaby dyskutować z samorządowcami, posłami. Uczestnicy dyskusji przedstawili wiele możliwych form współpracy np. udział w sesjach Rady Gminy i przyglądanie się pracy tego podmiotu. Istotne też jest kontynuowanie dotychczasowych działań związanych z samorządnością młodzieży na terenie szkoły. Najważniejszym jednak efektem wspólnej rozmowy zaproszonych gości było uświadomienie, że wszystkie strony zauważają konieczność podejmowania wysiłku na rzecz przygotowywania młodzieży do aktywności w życiu społecznym. Wszyscy byli zainteresowani podjęciem wspólnych działań w tym kierunku.

- Niektóre dyskusje bardzo często cechują się brakiem konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania. Tej debaty nie możemy do nich zaliczyć. Szczegółowość i wnikliwość stawianych pytań zmuszała zaproszonych gości do satysfakcjonującej uczestników odpowiedzi. Poruszane tematy to powszechne problemy młodzieży  (i nie tylko) z aktywnością społeczną. Myślę, że wnioski z tej debaty będą pozytywnie wpływać na angażowanie się uczniów w życie polityczne – powiedział Michał Szczygieł, uczeń gimnazjum z klasy IIId.

 


 

 

 


 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP